Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Kelimenin kökü; professor
  • Profesör, en yüksek düzeydeki akademik ünvana sahip kişilere verilen ünvandır.
  • “profesör” bir unvan olarak ilk kez 1706 yılında, kısa yazım biçimi “prof.” ise 1838 yılında kullanılmaya başlanmıştır.
  • Pek çok ülkede aynı adla anılan Profesör unvanı, İngiltere’deki ‘Chair’ ve ‘Reader’ ünvanlarına denk düşmektedir.
  • Kürsüsüz Profesör gibi bir ünvan da kullanılmakla birlikte, bunun İngiliz akademik ünvanlar sıralamasındaki ‘Reader’a karşılık geldiği söylenebilir.
Ordinaryüs Profesör;

Ordinaryüs Profesör en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvandır.

Emeritus Profesör;

Emeritus Profesör, emekli olan, ancak akademik çalışmalarını sürdüren kişilere verilen “onursal profesör” anlamında bir unvandır.

Facebook Yorumları