Profesör

Tahmini okuma süresi: 1 dakika
  • Kelimenin kökü; professor
  • Profesör, en yüksek düzeydeki akademik ünvana sahip kişilere verilen ünvandır.
  • “profesör” bir unvan olarak ilk kez 1706 yılında, kısa yazım biçimi “prof.” ise 1838 yılında kullanılmaya başlanmıştır.
  • Pek çok ülkede aynı adla anılan Profesör unvanı, İngiltere’deki ‘Chair’ ve ‘Reader’ ünvanlarına denk düşmektedir.
  • Kürsüsüz Profesör gibi bir ünvan da kullanılmakla birlikte, bunun İngiliz akademik ünvanlar sıralamasındaki ‘Reader’a karşılık geldiği söylenebilir.
Ordinaryüs Profesör;

Ordinaryüs Profesör en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilen unvandır.

Emeritus Profesör;

Emeritus Profesör, emekli olan, ancak akademik çalışmalarını sürdüren kişilere verilen “onursal profesör” anlamında bir unvandır.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.