Tahmini okuma süresi: 2 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kanatsı çıkıntı. (bkz: processus) (bkz: pterygoideus)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

  • Pterygoid uzantısı, sfenoid kemik gövdesi (corpus ossis sphenoidalis) ile sfenoid kemiğin büyük kanadı (ala major ossis sphenoidalis) arasındaki bağlantı noktasında her iki tarafta ortaya çıkar. Bir sarkaç gibi kaudal olarak çıkıntı yapar.
  • Pterygoid uzantısı, iki kemik lamelinden, medial laminadan ve lateral laminadan oluşur. İki üst kısmı önden birbiriyle birleşir ve pterygoid kanalını içeren pterygopalatin fossa’nın arka duvarını oluşturur. Dikey bir kemik kanalı olan pterygopalatin sulkus içinde kaudal olarak devam eder.
  • Arka yönde, iki lamel birbirinden ayrılır ve medial pterygoid kası ve tensör veli palatini kasını barındıran pterygoid fossa olan V şeklinde bir kemik çukurunu çevreler. Fossa’nın üzerinde küçük, düz ve oval bir çöküntü, skafoid fossa vardır. Tensör veli palatini kasının kökenidir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Ayrıca kuyrukta, iki lamel birbirinden belirgin bir boşluk olan pterygoid fissür ile ayrılır. Fissürün kenarları pürüzlüdür çünkü pterygoid çıkıntısı burada palatin kemiğinin piramidal çıkıntısı ile eklemlenir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları