Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki prīmās; birinci veya asıl, şef, mükemmel, asillerden biri; prīmus‘un alternatif formu (“ilk”)+ –acy‘ye karşılık gelen bir sonek.

  • Zaman, yer, sıra vb. alıntılarda olduğu gibi asal veya birinci olma durumu veya koşulu
  • (arkaik) mükemmellik; üstünlük.
  • (din) Bir primatın ofisi, rütbesi veya karakteri, ulusal bir kilise alıntılarında baş dini istasyon veya haysiyettir▼
    • (din) bir başpiskoposun makamı veya onuru
Facebook Yorumları