Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

  • praevalere kelimesinden türemektedir.
  • Bir populasyonda, belirli bir hastalıktan hastalanan grubu temsil eder.Prevalans, belirli bir zaman diliminde belirli bir özelliğe sahip olan nüfusun oranıdır.
  • Tıpta, belirli bir grupta belirli bir zamanda veya belirli bir süre boyunca belirli bir hastalığa, duruma veya risk faktörüne (sigara veya obezite gibi) sahip olan (veya sahip olan) toplam insan sayısının bir ölçüsü.

Hesaplama

Prevalans, bir popülasyondaki etkilenen bireylerin sayısı ile bu popülasyondaki tüm bireylerin sayısının bölümünden belirlenir:

  • P = Metkilenen/Mtoplam (P = Prevalans, M = miktar)

Sadece yeni vaka sayısı düşünülecek olursa, insidanstan bahsedilir.

Facebook Yorumları