Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Mantoux testi, Tüberkülin Deri testi (TDT),Tüberkülin Cilt testi (TCT), PPD testi (Pürified Protein Derivative, saflaştırılmış protein türevi), Tuberkulintest,  Mantoux test, Mendel-Mantoux test,  Mantoux screening test, tuberculin sensitivity testPirquet test

  • Tüberküloz için bir tarama testidir.
  • Hastalık hakkında dolaylı bilgi verir, kişinin tüberküloz basili ile enfekte olup olmadığını gösterir, hastalık hakkında kesin bilgi vermez.
  • Testin mekanizması tüberküloz basilinin bazı antijenik bileşenlerinin (Tüberkülin) enfekte kişilerde gecikmiş tipte bir aşırı duyarlılık reaksiyonu yapması esasına dayanır.
  • Dolaşan özel T hücreleri,  enjeksiyonun gerçekleştiği ortamda toplanır.
  • 2-3 gün sonra iltihaplanma görülür.
  • Test kişinin daha önce Mycobacterium türü ile temas edip etmediğini belirler.Eğer belirlemiş ise sonuç pozitiftir.Bu da kişinin enfeksiyon veya aşıdan 2-10 hafta sonrasında olduğunu gösterir, bu tip kişiler yıllar boyunca, hastalığa karşı kazanışmış bağışıklığa sahiptir.
  • Test, bağışıklık zayıflığı olanlar, kortizon tedavisi kullananlarda, aktif tüberkülozun son safhasında olanlarda ve Kızamıkta yalnış negatif sonuçlar gösterir.
Facebook Yorumları