Pozitif psikoloji, insanın güçlü yönleri, esenliği ve optimal işleyişinin bilimsel olarak incelenmesine odaklanan bir psikoloji dalıdır. Bireylerde ve toplumlarda olumlu duyguları, olumlu deneyimleri ve olumlu özellikleri anlamaya ve teşvik etmeye çalışır. Pozitif psikoloji, yalnızca akıl hastalığını tedavi etmeye odaklanmak yerine, yaşam kalitesini artırmayı ve bireylerin gelişmesine yardımcı olmayı amaçlar.

“Pozitif psikoloji” terimi 1990’ların sonunda psikolog Martin Seligman tarafından ortaya atılmıştır. Seligman, psikolojinin odağını öncelikli olarak sorun odaklı bir yaklaşımdan refah ve gelişmeyi vurgulayan bir yaklaşıma kaydırmak istemiştir.

Tarihçe:

Pozitif psikoloji, 20. yüzyılın sonlarında resmi bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmış ve hümanistik psikoloji, varoluşçu psikoloji ve öznel iyi oluş çalışmalarındaki önceki araştırma ve teoriler üzerine inşa edilmiştir. Felsefe, sosyoloji ve nörobilim de dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerden ilham almaktadır. Martin Seligman ve meslektaşları, araştırmaları ve yayınlarıyla pozitif psikolojinin tanınan bir alan haline gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Genellikle pozitif psikolojinin babası olarak anılan Martin Seligman, bu alana önemli katkılarda bulunmuş, gelişiminde ve tanınmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Araştırmaları ve yazıları, insan refahını nasıl anladığımız ve ona nasıl yaklaştığımız üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Martin Seligman’ın Katkıları:

Pozitif Psikoloji Çerçevesi: Seligman, “pozitif psikoloji” terimini ortaya atması ve odak noktasının yalnızca akıl hastalıklarını incelemek ve tedavi etmekten, insanın güçlü yönlerini, erdemlerini ve esenliğini incelemeye ve teşvik etmeye doğru kaymasını teşvik etmesiyle tanınmaktadır.

PERMA Modeli: Seligman, refahı anlamak için bir çerçeve olarak PERMA modelini tanıttı. Gelişen bir yaşama katkıda bulunan beş temel unsuru tanımlar: Olumlu Duygular, Bağlılık, İlişkiler, Anlam ve Başarı. Bu model, yaşamı neyin tatmin edici ve anlamlı kıldığına dair kapsamlı bir anlayış sunmaktadır.

Karakter Güçleri ve Erdemler: Seligman, kültürler arasında değer verilen 24 evrensel karakter gücünü tanımlayan VIA Karakter Güçleri Sınıflandırması’nın geliştirilmesinde kilit rol oynamıştır. Bu çalışma, bireylerin refahını ve başarısını artırmak için bu güçlü yönleri geliştirmenin ve kullanmanın önemini vurgulamaktadır.

Öğrenilmiş Çaresizlik ve Öğrenilmiş İyimserlik: Seligman’ın ilk araştırmaları, kişinin içinde bulunduğu koşullar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı inancını ifade eden ve güçsüzlük duygularına yol açan öğrenilmiş çaresizlik kavramına odaklanmıştır. Daha sonra odağını öğrenilmiş iyimserliğe kaydırarak olumlu düşünmenin gücünü ve kötümser düşünce kalıplarını değiştirme yeteneğini vurgulamıştır.

Martin Seligman’ın takipçileri:

Mihaly Csikszentmihalyi: Csikszentmihalyi, bir faaliyete tamamen kendini verme ve odaklanma durumunu ifade eden “akış” kavramı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. Araştırmaları, Seligman’ın katılım ve olumlu deneyimlere yaptığı vurguyla örtüşmektedir.

Barbara Fredrickson: Fredrickson’ın olumlu duygular ve genişlet ve inşa et teorisi üzerine çalışmaları, Seligman’ın esenliğin temel bir bileşeni olarak olumlu duygulara odaklanmasıyla uyumludur. Olumlu duyguların bireylerin düşünce-eylem repertuarını nasıl genişlettiğinin ve uzun vadeli kaynaklar oluşturduğunun anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

Tal Ben-Shahar: Seligman’ın eski bir öğrencisi olan Ben-Shahar, pozitif psikoloji hareketinin önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. Harvard Üniversitesi’nde mutluluk ve esenlik üzerine verdiği dersler ve pozitif psikoloji üzerine yazdığı kitaplarla bu alanı popülerleştirmiştir.

Sonja Lyubomirsky: Lyubomirsky’nin araştırmaları mutluluk ve öznel iyi oluş üzerine odaklanmaktadır. Uzun vadeli mutluluğa katkıda bulunan faktörler üzerine kapsamlı çalışmalar yürütmüş ve mutluluk ve yaşam memnuniyetini artırmaya yönelik müdahaleler geliştirmiştir.

Bu kişiler, diğerlerinin yanı sıra, Seligman’ın çalışmalarını temel almış ve pozitif psikoloji alanını daha da ilerletmişlerdir. Araştırmaları genişletmiş, pratik müdahaleler geliştirmiş ve pozitif psikoloji kavramlarını çeşitli alanlarda popüler hale getirmişlerdir.

Martin Seligman’ın katkılarının yalnızca araştırmacıları ve uygulayıcıları etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda toplum üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğunu ve esenlik, dayanıklılık ve olumlu ruh sağlığına daha fazla vurgu yapılmasını teşvik ettiğini belirtmek gerekir.

Temel Kavramlar ve Odak Alanları:

Öznel İyi Oluş: Pozitif psikoloji, bireylerin genel yaşam memnuniyetini, olumlu duygularını ve yaşamda bir amaç ve anlam duygusunu içeren öznel iyi olma halinin incelenmesini vurgular.

Karakter Güçleri ve Erdemleri: Pozitif psikoloji, bireylerin refahına ve başarısına katkıda bulunan olumlu özellikleri ve karakter güçlerini araştırır. Minnettarlık, esneklik, iyimserlik, nezaket ve azim gibi güçlü yönleri belirlemeye ve geliştirmeye odaklanır.

Pozitif Duygular: Pozitif psikoloji, mutluluk, neşe ve memnuniyet gibi pozitif duyguların refahı ve psikolojik sağlığı desteklemedeki rolünü araştırır. Olumlu duyguları geliştirmeye ve iyimser bir bakış açısı geliştirmeye yönelik stratejileri araştırır.

Pozitif İlişkiler: Pozitif psikoloji, olumlu sosyal bağlantıların ve ilişkilerin refahı desteklemedeki önemini kabul eder. Sağlıklı ilişkilerin niteliklerini, etkili iletişimi ve olumlu sosyal bağlantılar kurma ve sürdürme stratejilerini araştırır.

Farkındalık ve Esenlik Müdahaleleri: Pozitif psikoloji, öz farkındalığı artırmak, stresi azaltmak ve genel refahı teşvik etmek için farkındalık uygulamalarını ve esenlik müdahalelerini içerir. Bu müdahaleler şükran egzersizleri, meditasyon, günlük tutma ve pozitif psikoloji koçluğunu içerebilir.

Uygulamalar ve Faydalar:

  • Pozitif psikoloji müdahaleleri, refahı, dayanıklılığı ve performansı artırmak için eğitim, işyerleri, sağlık hizmetleri ve terapi dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda uygulanmaktadır.
  • Araştırmalar şükran duymanın, olumlu duygular geliştirmenin ve güçlü yönlere odaklanmanın ruh sağlığının iyileşmesine, daha iyi ilişkilere ve yaşam memnuniyetinin artmasına yol açabileceğini göstermiştir.
  • Pozitif psikoloji müdahaleleri, travma, kronik hastalık ve büyük yaşam geçişleri gibi zorluklarla karşılaşan bireylerde dayanıklılığı ve başa çıkma becerilerini teşvik etmek için kullanılmıştır.
  • Pozitif psikoloji alanı, insanın gelişmesine katkıda bulunan faktörlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur ve bireysel ve toplumsal refah için etkileri vardır.
%d