Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim:  polymerase chain reaction (PCR),  Polymerase-Kettenreaktion

PCR yüksek hassaslıkta DNA’nın belirli kısmını çoğaltmaya yarayan in vitro tekniktir.

Thermal cycler

Virüsleri direk tespit etmek için en önemli yöntem virüslerin kalıtım materyalini tespit etmektir. Fakat virüsün genomu küçük bir miktar olduğu için tespit etmek bugünkü teknoloji ile neredeyse imkansızdır. Bu sebeple Genomun belirli kısmı milyon defa çoğaltılır ve SDS-Page sayesinde virüsün varlığını tespit eder.

DNA’da enzim reaksiyonlarını başlatan moleküller olan Primerler, Taq DNA polimeraz enzimleri ve 4 Nükleozit trifosfatla in vitro olarak DNA sentezlemektedir. Reaksiyonlar Thermal cycler adı verilen aletlerin içinde gerçekleşir. Böylelikle reaksiyon sıcaklıklarına müdahale ederek kontrol edilebilir. Reaksiyon 3 döngüden oluşur;

  1. Denatürasyon(erime): Öncelikle çift zincirli DNA 94-96 °C’ye ısıtılarak, DNA zincirlerini tutan hidrojen bağının kırılmasını sağlar. Böylelikle iki tane tek zincirli DNA oluşur.denatürasyon
  2. Primer eşleşmesi: Zincirlerin ayrılmasından sonra sıcaklık 50-60’a düşürülür. Böylelikle Primerler ayrılan zincirlere 3′ ve 5′ uçlarından bağlanır.Adsız
  3. Primer uzaması (uzatma): 68-72°C’da eksik olan zincirler DNA-polimeraz tarafından boşta alan nükleotit  ile tamamlanır. Primerlerin 3′ sonundan başlar ve DNA zincirini takip ederek eşini oluşturur.Adsız

 

 

 

Not: animasyon formatında bu reaksiyonu görebilirsiniz.


 

Bu reaksiyonun yaklaşık 25 defa tekrarlanması sonucu, istenilen Dna diziliminden 33 milyon kopya elde edilir. PCR sayesinde elde edilen milyonlarca kopya DNA dizilimi jel elektroforezi ile tespit edilir.

PCR reaksiyonları için konulan DNA polimeraz DNA’ya bağlı polimerazdır. Eksik zincirin karşısına sentezlenen yeni DNA zinciri sadece DNA tarafından kabul edilir. Fakat birçok virüsün genomu RNA’dır. Eeğer bu tip virüslerin genomları PCR ile çoğaltılmak isteniyorsa, ters transkriptaz kullanılmalıdır. Böylece tamamlayıcı zincir oluşabilir ve istenilen gen dizilimi çoğalabilir.

PCR kalitatif bir testtir. Buna karşın gerçek zamanlı PCR kantitatif bir testtir.

Facebook Yorumları