Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Plevra boşluğuna hava girmesi sonucu, akciğerin büzüşerek küçülmesine yol açar. Bundan dolayı ismi “gazlı göğüs” anlamına gelen pnömotoraks şeklinde ifade edilir. (Bkz; Pnöm-o-toraks)

Pnömotoraksın hayatı tehdit eden bir komplikasyonu tansiyon pnömotorakstır.

Kaynak: https://jamanetwork.com/data/Journals/JAMA/936472/jpg170029fa.png

Patogenez

Plevranın iki yaprağı arasına hava girmesiyle, plevral boşluktaki kılcal kuvvetler ortadan kalkar. Viseral plevra ve parietal plevranın yapışması kaybolur ve akciğerler artık toraksın hareketlerini takip etmez. Sonuç, etkilenen akciğerin kısmen veya tamamen çökmesidir.

Hava dışarıdan (bir yaralanma yoluyla) veya içeriden (akciğer dokusundaki bir yırtık yoluyla) girebilir. Üst lob segmentleri 1, 2 ve 3, derin inspirasyon sırasında nispeten en gergin olduklarından, özellikle pnömotoraksa yatkındır.

Terapi

  • Oksijen takviyesi
  • Göğüs tüpü uygulaması ile göğüs ponksiyonu; aksillar çizgide, birveya iki parmak genişliğinde deri delinir. Akciğerde sönmeye sebep olan basınç bertaraf edilir.
Facebook Yorumları