Tahmini okuma süresi: 4 dakika

Pnömokok aşısı, pnömokok enfeksiyonlarına karşı koruma amaçlı ölü bir aşıdır.

 • Pnömokokal aşılama, çeşitli pnömokok serotiplerinden antijenler içeren çok değerlikli inaktive edilmiş bir aşı ile yapılan bir aşıdır. Kas içine (İM) uygulanır. İki farklı biçimde mevcuttur:
  • 13 valanslı konjuge aşı (PCV13)
  • 23 valanslı polisakkarit aşı (PPSV23)
 • PCV13 6 haftalık çocuklarda kullanılabilirken, PPSV23 sadece 2 yaşından itibaren onaylanmıştır.
 • Her iki formda bulunan serotipler tam olarak eşleşmez, bu nedenle bireysel durumlarda her iki maddeyle aşılama faydalı olabilir.
 • Çocuklar ve çok sayıda yetişkin artık 13 valentli aşının içerdiği serotiplere karşı aşılanmış olduğundan, popülasyonda bu serotiplere sahip hastalıkların görülme sıklığı düşüyor. Buna göre, 23 valanslı aşı, pnömokok hastalıklarına karşı koruma için giderek daha önemli hale geliyor.
 • Yetişkinlerde aşı, pnömoniyi önlemek için kullanılır, örn. KOAH hastalarında ve pnömokok gibi kapsüllenmiş bakterilere özellikle duyarlı olan fonksiyonel veya anatomik aspleni (immün yetmezlik) hastalarında.
 • Aşılama programı, STIKO’nun tavsiyelerine dayanmaktadır
 • 24. aya kadar olan tüm çocuklara PCV13 ile temel aşılama yapılmalıdır. Burada, 12 aya kadar olan tam zamanında doğan bebekler, 2 + 1 olarak adlandırılan aşılama şemasında üç doz alırlar: yani yaşamın 2., 4. ve 11. ila 14. ayları. Birinci ve ikinci doz arasında iki aylık, ikinci ve üçüncü doz arasında 6 aylık bir aralık olmalıdır. Telafi aşısı 12 ila 24 aylıkken en az 8 hafta arayla iki dozla yapılabilir.
 • Prematüre bebeklere 3 + 1 şemasında 4 doz aşı yapılmalıdır, yani. 2, 3, 4 ve 11-14 aylıkken.

60 yaşın üzerindeki kişiler için PPSV23 ile standart aşılama önerilir. En az altı yıl arayla yeniden aşılamalar bireysel olarak düşünülebilir.

İçindekiler

Endikasyon

Şiddetli pnömokok hastalığı için belirli risk faktörlerine sahip kişiler, yaşlarına bakılmaksızın aşı yaptırmalıdır:

 • Konjenital veya edinilmiş immün yetmezliği olan kişiler ve ayrıca pnömokok menenjit için anatomik ve yabancı cisimle ilişkili risk faktörleri olan kişiler (örn. CSF fistülü, koklear implant): PCV13 ile sıralı aşılama ve ardından 6 ila 12 ay sonra PPSV23 (PPSV23 sadece 2 yaşından itibaren)
 • Diğer kronik hastalıkları olan kişiler (örn. KOAH, epilepsi):
  • 16 yaşındaki kişilere PPSV23 ile aşı yapılır
  • 2 ila 15 yaş arası kişiler: Sıralı aşılama
 • Metal dumanına maruz kalmaya neden olan profesyonel faaliyetler (ör. Kaynak, metal kesme):
  • 16 yaşındaki kişilere PPSV23 ile aşı yapılır
  • 2 ila 15 yaş arası kişiler: Sıralı aşılama
 • Aşı koruması yalnızca sınırlı bir süre için geçerlidir. Bu nedenle STIKO, yukarıda belirtilen risk grupları için 6 yılda bir PPSV23 ile yeniden aşılamayı önermektedir.

Markalar

 • PNÖMOKOK-23 VALAN  POLİSAKKARİT(2 YAŞ ÜSTÜ) PİYASA İSİMLERİ FİYATI
  • Pneumo 23 Aşısı 0.5 ml 1 Enjektör (Streptokokus Pnömoni Polisakkaritleri,  22  TL)
  • Pneumovax 23 Aşısı 0.5 ml 1 Flakon (Streptokokus Pnömoni Polisakkaritleri, 37TL),
  • Synflorix 0.5 ml Enjektör (Streptokokus Pnomoni Polisakkaritleri Serotip 1 + Streptococcus Pneumoniae Polisakkaridi Serotip 4)
 • PNÖMOKOK-7 VALAN-KONJUGE (2 YAŞ ALTI) AŞI PİYASA İSİMLERİ FİYATI
  • Prevenar 0.5 ml 1 Enjektör  (Sakkarin ve CRM 197 Taşıyıcı Protein, 110 TL), Prevenar 13/0.5 ml IM 1 Enjektör (Sakkarin ve CRM 197 Taşıyıcı Protein, 152TL)

Tarih

Pnömokok aşısının geçmişi 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. 1911 yılında İngiliz bir doktor olan Almroth Wright, Güney Afrika’da tam hücreli bir pnömokok aşısı denemesi gerçekleştirmiştir. Aşı zatürreyi önlemede etkiliydi, ancak ateş ve döküntü gibi bazı yan etkileri vardı.

1930’larda polisakkarit aşısı adı verilen yeni bir pnömokok aşısı türü geliştirildi. Polisakkarit aşılar pnömokok bakterisinin dış kapsülünden yapılır. Bu aşılar tam hücreli aşılardan daha etkilidir ve daha az yan etkileri vardır.

İlk polisakkarit pnömokok aşısı 1977 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım için ruhsat almıştır. Bu aşı 14 farklı pnömokok türüne karşı koruma sağlamıştır. 1983 yılında 23 valanlı polisakkarit aşı ruhsatlandırılmıştır. Bu aşı 23 farklı pnömokok türüne karşı koruma sağlamıştır.

2000 yılında konjugat aşı adı verilen yeni bir pnömokok aşısı türü ruhsatlandırılmıştır. Konjugat aşılar, pnömokok bakterisinden alınan polisakkaritin başka bir bakteriden alınan bir proteine bağlanmasıyla yapılır. Bu, aşıyı özellikle küçük çocuklarda daha etkili hale getirir.

İlk konjuge pnömokok aşısı Prevnar 7 olarak adlandırılmıştır. Yedi farklı pnömokok türüne karşı koruma sağlıyordu. 2010 yılında Prevnar 13 adı verilen 13 valanlı bir konjuge aşı ruhsatlandırıldı. Bu aşı 13 farklı pnömokok türüne karşı koruma sağlamaktadır.

Pnömokok aşıları artık 2 yaşın altındaki tüm çocuklar ve bazı yetişkinler için önerilmektedir. Bu aşıların Streptococcus pneumoniae’nin neden olduğu pnömoni, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonları önlemede çok etkili olduğu gösterilmiştir.

İşte pnömokok aşısının tarihindeki bazı önemli olaylar:

1911: Almroth Wright Güney Afrika’da tam hücreli bir pnömokok aşısı denemesi gerçekleştirdi.
1930s: Polisakkarit aşısı adı verilen yeni bir pnömokok aşısı türü geliştirildi.
1977: İlk polisakkarit pnömokok aşısı Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanım için ruhsat aldı.
1983: 23 valanlı polisakkarit pnömokok aşısı ruhsatlandırıldı.
2000: Prevnar 7 adı verilen bir konjuge pnömokok aşısı ruhsatlandırıldı.
2010: Prevnar 13 adı verilen 13 valanlı bir konjuge aşı ruhsatlandırıldı.

Pnömokok aşıları Streptococcus pneumoniae’nin neden olduğu pnömoni, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonların önlenmesinde önemli bir etki yaratmıştır. Bu aşılar güvenli ve etkilidir ve 2 yaşın altındaki tüm çocuklar ve bazı yetişkinler için önerilmektedir.

Facebook Yorumları