Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Akciğer zarının iltihaplanmasına denir. (Bkz; Plörit)

 • Plörezi, akciğerleri kaplayan ince zar olan plevranın iltihaplanmasıdır.
 • Genellikle viral veya bakteriyel bir solunum yolu enfeksiyonu sonucunda gelişir ve öksürürken, gülerken ve hapşırırken kötüleşen, rahatsız edici ve bıçak saplanır gibi ağrılara neden olur.
 • Ciddi ve hayatı tehdit eden tetikleyicilerden de kaynaklanabildiği için hastalığın bir doktor tarafından teşhis edilmesi gerekir.
 • Tedavi için non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) gibi ağrı kesiciler kullanılır.

Semptomlar

Plörezi ile ilişkili semptomlar şunları içerir:

 • Göğüs bölgesinde derin nefes alma, öksürme, gülme, hareket etme, konuşma ve hapşırma ile kötüleşen keskin ve bıçak saplanır tarzda ağrı. Omuzlara da yayılabilirler. Hastalar acı içinde iki büklüm olurlar.
 • Hızlı ve sığ nefes alıp verme ile seyreden solunum bozuklukları.
 • Öksürük, yorgunluk, hasta hissetme ve ateş gibi eşlik eden semptomlar
 • Olası komplikasyonlar arasında plevral efüzyon, irin toplanması, atelektazi (kısmi akciğer çökmesi), pnömotoraks ve kan zehirlenmesi yer alır.

Viral ve bakteriyel plörezi genellikle birkaç gün içinde gelişir. Ani bir başlangıç, hayatı tehdit eden pulmoner emboli gibi ciddi bir nedene bağlı olabilir.

Nedenleri

Plörezi, akciğer zarının iltihaplanmasıdır. Bu, akciğerin dışını ve göğsün içini kaplayan iki ince zardır. Visseral tabaka içe, parietal tabaka ise dışa bakar. Bunların arasında az miktarda seröz sıvı içeren plevral boşluk bulunur.

Plörezinin en yaygın nedenleri arasında viral veya bakteriyel solunum yolu enfeksiyonu yer alır.

Kanser, akciğer kanseri, otoimmün hastalıklar (lupus eritematozus, romatoid artrit), tüberküloz, mantar enfeksiyonları ve pulmoner emboli gibi ciddi hastalıkların yanı sıra ameliyat, ilaçlar ve travma da plöreziye neden olabilir.

Plörezinin kendisi bulaşıcı değildir, ancak bulaşıcı hastalıklara neden olan patojenler bulaşabilir.

Teşhis

Teşhis doktor tarafından hastanın öyküsü, fizik muayene, oskültasyon, semptomlar, laboratuvar yöntemleri, biyopsi, EKG ve görüntüleme tekniklerine (röntgen, ultrason, BT) dayanarak yapılır.

Göğüs ağrısı spesifik olmayan bir semptom olduğundan, kalp krizi gibi kalp hastalıkları gibi diğer ve tehlikeli nedenler ekarte edilmelidir. Plörezi potansiyel olarak yaşamı tehdit eder ve bir doktor tarafından tedavi edilmelidir.

Tedavi

Tıbbi olmayan tedavi

 • Örneğin sıcak su şişesi ile sıcaklık uygulayın.
 • Ağrılı tarafınızın üzerine yatın.
 • Evde kalın.
 • Rahatlayın, rahat bir pozisyon bulun.
 • Sigara içmeyin.
 • Uçucu yağlarla şifalı bir banyo yapın.
 • Plevradaki sıvıyı boşaltın (göğüs drenajı).
 • Viral plörezi genellikle kendiliğinden geçer. Diğer nedenler için özel tedavi gerekebilir.

İlaç tedavisi

Ağrının semptomatik tedavisi için ibuprofen ve diğer NSAİİ’ler, metamizol ve parasetamol gibi çeşitli ağrı kesiciler kullanılır. Kararlı durumda yeterli plazma konsantrasyonlarına ulaşmak için düzenli olarak uygulanmalıdırlar. Opioidlerin solunumu bozabileceği unutulmamalıdır.

Dekstrometorfan, butamirat ve kodein gibi öksürük kesiciler ağrıyı şiddetlendiren tahriş edici öksürüğü hafifletir ve balgam söktürücüler mukusu sıvılaştırır.

Bakteriyel bir enfeksiyon durumunda, bakterileri öldürmek veya büyümelerini engellemek için antibiyotikler verilir.

Nedene bağlı olarak, örneğin glukokortikoidler gibi immünosupresanlar gibi spesifik ilaçlar kullanılır.

Diğer tedavi seçenekleri:

 • İnhalasyonlar, örneğin beta2-sempatomimetikler, inhale glukokortikoidler.
 • Ovmalar, kremler, merhemler
 • Bitkisel ilaçlar, uçucu yağlar

Facebook Yorumları