Kardiyak pleksus, kalbin tabanında bulunan ince bir sinir ağıdır (pleksus).

Anatomi

Kardiyak pleksus, işlevsel olarak yakından bağlantılı olan bir pars superficialis ve bir pars profunda olarak ayrılabilir. Sempatik ve parasempatik sinirlerden gelen akımları alır.

Parasempatik kollar

Sempatik akışlar

  • Nervus kardiyakus servikalis superior
  • Nervus kardiyakus servikalis medius
  • Nervus kardiyakus servikalis inferior

Kaç tane kardiyak pleksus vardır?

Bu sinirlerin dalları epikardiyum üzerinde kardiyak pleksusları oluşturmuştur. Kardiyak pleksuslar altı pleksusa ayrılabilir, yani sağ ve sol koroner pleksuslar, perikardiyak transvers sinüs pleksusu, kaudal kardiyak pleksus ve sağ ve sol superior kardiyak pleksuslar.

Kardiyak pleksus nelerden oluşur?

Sempatik gövdenin servikal gangliyonlarından türeyen kardiyak sinirler ile vagus ve rekürren laringeal sinirlerin kardiyak dalları tarafından oluşturulur.

Fizyoloji

Kardiyak pleksus, kalbin vejetatif innervasyonundan ve dolayısıyla diğer şeylerin yanı sıra kalp atış hızını etkilemekten sorumludur.

%d