Tahmini okuma süresi: 2 dakika

plasma +‎ -in (Biokimyasal madde eki) → plasmin

 • Kan pıhtılarında fibrini çözen proteolitik bir enzim.
 • Plazma proteinleri plazminojen (veya profibrinolizin) adı verilen bir globulin içerirler ve bu protein aktive olduğunda Plazmin (veya fibrinolizin) denen bir maddeye dönüşür.
 • Plazmin, pankreas salgısının en önemli proteolitik sindirim enzimi olan tripsine yapıca benzer. Bu enzim fibrin iplikçiklerinin yanısıra  çevre kanda bulunan fibrinojen, fakötr V, faktör VIII, protrombin ve faktör XII gibi maddeleri sindirir.
 • Kan pıhtısı içinde plazmin oluştuğunda, pıhtının erimesine ve pıhtılaşma faktörlerinin çoğunun haraplanmasına neden olur; hatta bazen kanın hipokoagülabilitesine yol açar.
 • Yaralanan dokular ve damar endoteli çok yavaş olarak doku plazminojen aktivatörü (t-PA) adı verilen güçlü bir aktivatör salgılarlar ve bu madde pıhtı kanamayı durdurduktan bir gün ya da daha sonra, plazminojeni plazmine çevirir ve pıhtıyı ortadan kaldırır. t-PA, fibrinolizi sayesinde aktivitesi artar.
 • Kan akımının pıhtılarla bloke edildiği birçok küçük kan damarları bu mekanizma ile tekrar açılırlar → plazmin sisteminin özellikle önemli bir işlevi, başka türlü temizlenmesi mümkün olmaya ve eninde sonunda milyonlarca küçük periferik damarı tıkayacak olan küçük pıhtıları uzaklaştırmaktır.
 • Serin proteaz, plasmin için güçlü bir bağlanma özelliğine sahiptir.
 • α2-antiplasmin tarafından inaktive olur. Fakat bağlanmış bir plasmini engelleyemez.
 • Urokinaz ve streptokinaz Plasminojeni aktive eder.

Plasmin Belirlenmesi:

 • Plasmin, plasmadan direkt olarak belirlenemez.
 • Plasmini dolaylı olarak belirleyebilmek için, fibrinogen parçaları özellikle D-Dimer.
 • D-dimer , FXIIIa lı çapraz fibrin parçalanınca oluşur. Aslında geri dönüşümü olmadan parçalanan bir pıhtının kanıtıdır.
 • D-dimer sitralı plasmada belirlenir.(Plasmaya Aprotinin veya urin gibi fibrin parçalayacılar katılır.)
 • Serbest plasminler,  plasmin/ α 2-antiplasmin complex (PAP) içindeki α 2-antiplasmin leri sayesinde Plasmada belirlenir.
 • Referans aralığı: fibrin parçaları  <1 mg/l

D-dimer < 0.5 mg/l

 • Plasminin, fibrini d-dimere parçalaması esnasında yeni bir antijen oluşur.Bu testte, bu antijen için özel bir antikor oluşur. D-dimer ise bu yeni antikorların yarattığı bir katman tarafından tutulur. D-dimerleri belirlemek için bu antikorlar kullanılır. Antikorlar renklendirilir ve rengin koyuluğu d-dimerin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.
 • Fazla  d-dimer fazlalığı:
 1. Venöz thromboz,
 2. Akciğer embolisi,
 3. DIC
 4. Postoperatif
 5. Trombolitik tedavi sırasında gözlemlenir.
Facebook Yorumları