This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Plantar fleksiyon, anatomi ve kinesiyolojide ayağın tabana doğru aşağıya doğru işaret edilmesi eylemini tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Plantar fleksiyonun anlaşılması, özellikle yürüme, koşma ve atlama gibi aktivitelerde insan biyomekaniğinin tüm kapsamını kavramak için çok önemlidir. Bu yazıda anatomik temeli, ilgili kaslar ve hareket aralığı dahil olmak üzere plantar fleksiyonun özelliklerini inceleyeceğiz.

“Plantar fleksiyon” terimi köklerini iki ana kelimeden alır. “Plantar” ayak tabanını ifade eder ve Latince ‘planta pedis’ teriminden türemiştir. “Fleksiyon” kelimesi, bükülmek anlamına gelen Latince “flectere” kelimesinden gelir. Birleştirildiğinde plantar fleksiyon kelimenin tam anlamıyla ayağın tabanına doğru bükülmesi anlamına gelir.

 • Plantar fleksiyon, yürüme, koşma, atlama ve dans gibi çeşitli aktiviteler sırasında kullanılır.
 • Plantar fleksiyon basketbol, futbol ve futbol gibi bazı sporlarda da kullanılır.

Anatomik Temel

Eklem Noktası

Plantar fleksiyon öncelikle üst ayak bileği eklemi olarak bilinen talocrural eklemde meydana gelir. Talokrural eklem üç kemikten oluşan sinovyal bir menteşe eklemidir: tibia, fibula ve ayağın talusu.

Hareket açıklığı

Plantar fleksiyon için hareket aralığı bireyler arasında değişir ancak genellikle 30° ila 40° arasında olduğu tahmin edilir.

İlgili Kaslar

Ayak Bileği Plantar Fleksiyonu

Ayağı ayak bileğine doğrultma eylemi, her biri genel harekete katkıda bulunan birden fazla kas gerektirir. Ayak bileğinde plantar fleksiyona yardımcı olan kaslar şunlardır:

 • Gastrocnemius kası (triceps surae kas grubunun bir parçası)
 • Soleus kası (aynı zamanda triceps surae’nin bir parçası)
 • Longus fibularis kası (M. peroneus longus)
 • Fibularis brevis kası (M. peroneus brevis)
 • Plantaris kası
 • Arka tibial kas
 • Flexor hallucis longus kası
 • Fleksör dijitorum longus kası

Ayak parmağı Plantar Fleksiyonu

Plantar fleksiyon ayak bileği ile sınırlı değildir; aynı zamanda ayak parmaklarını da içerir. Ayak parmaklarının plantar fleksiyonundan sorumlu kaslar şunları içerir:

 • Flexor hallucis longus kası
 • Fleksör dijitorum longus kası
 • Fleksör dijitorum brevis kası
 • Flexor rakamı minimi brevis kası
 • Bel kasları

Tarihçesi

Plantar fleksiyon, ayağın ayak bileği ekleminde aşağı doğru hareketidir. Yürümemizi, koşmamızı ve zıplamamızı sağladığı için ayağın en önemli hareketlerinden biridir.

Plantar fleksiyonun tarihi, insan evriminin ilk günlerine kadar uzanır. Atalarımızın ağaçlara tırmanmak, düz olmayan yüzeylerde yürümek ve yırtıcı hayvanlardan kaçmak için ayaklarını plantar esnetebilmeleri gerekiyordu.

Plantar fleksiyonla ilgili ilk bilimsel çalışmalar 19. yüzyılda yapılmıştır. Bu çalışmalar ayak bileği ekleminin anatomisi ve fizyolojisine odaklandı. 20. yüzyılda bilim insanları plantar fleksiyonun biyomekaniğini veya plantar fleksiyonun farklı aktiviteler sırasında nasıl kullanıldığını araştırmaya başladı.

 1. yüzyılda İngiliz doktor William Harvey Aşil tendonunun plantar fleksiyondaki rolünü tanımladı.
 2. yüzyılda Fransız cerrah Jean-Louis Petit, yırtık Aşil tendonunun onarılmasına yönelik cerrahi bir prosedürü tanımladı.
 3. yüzyılda Alman fizyolog Theodor von Esmarch plantar fleksiyonun gücünü ölçmek için yeni bir yöntem geliştirdi.
 4. yüzyılda Amerikalı fizyoterapist Margaret Rood, plantar fleksiyon zayıflığını tedavi etmek için yeni bir yöntem geliştirdi.

Dorsifleksiyon: Ters Hareket
Dorsifleksiyon, plantar fleksiyonun zıt hareketini tanımlamak için kullanılan anatomik terimdir. Ayağın veya ayak parmaklarının tabandan uzağa doğru yukarı doğru hareketini içerir.

Kaynak:

Neumann, D. A. (2016). Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations for rehabilitation. Elsevier Health Sciences.Magee, D. J. (2014). Orthopedic physical assessment. Elsevier Health Sciences.

%d blogcu bunu beğendi: