Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Ave pratiş karşı, zıt Ave manah düşünce, akıl → Ave prati-māna →OFa paşēmān «karşı-düşünen» →Fa paşmān پشمان pişman

Latincede; paeniteō 

Yunancası; μετανιώνω (metanióno)

Istenmeyen bir duruma karşı bilinçli olumsuz duygusal bir tepkidir.

Ilya Repin-Korkunç İvan Oğlunu Öldürüyor (1883-1885)
 • Pişmanlık, 1990’ların sonlarında psikologlar tarafından ‘şiddetlenen, kendi kendine odaklanan, karşı olgusal çıkarımlara dayanan olumsuz duygu’ olarak tanımlanmıştır.
 • Başka bir tanım, ‘seçilmiş ve seçilmemiş eylemlerin sonuç değerlerindeki tutarsızlıktan kaynaklanan aşırı duygusal bir durumdur’.
 • Pişmanlık, insanların kontrolleri dışında bir şeylere pişman olabilmeleri nedeniyle vicdan azabından farklıdır, ancak pişmanlık durumun sorumluluk duygusunu gösterir. Örneğin, bir kişi doğal afetler sırasında insanların öldüğüne pişman olabilir, ancak bu durum için pişmanlık hissedemez.
  • Bununla birlikte, birisine kasıtlı olarak zarar veren bir kişi bu eylemler için pişmanlık duymalıdır. Ajan pişmanlığı, bir kişinin bir duruma karışabileceği fikridir ve bu eylemler masum, kasıtsız veya istemsiz olsa bile katılımından pişman olabilir.
  • Örneğin, birisi hareketli bir aracın önüne atlayarak ölmeye karar verirse, ölüm sürücünün hatası değildir, ancak sürücü yine de kişinin öldüğünden pişman olabilir.
 • Pişmanlık hayal kırıklığından farklıdır. Her ikisi de bir kayıp sonucu ile ilgili olumsuz duygusal deneyimlerdir ve her ikisinin de benzer nöronal korelasyonları vardır.
  • Bununla birlikte, sonuçla ilgili geri bildirim bakımından, seçilen ve seçilmemiş eylem için sonuçlar arasındaki farkı karşılaştırarak farklılık gösterirler;
  • Pişmanlık, tam geri bildirim oluşur ve hayal kırıklığı ise kısmi geri bildirim. Ayrıca ajans açısından farklılık gösterirler (hayal kırıklığında dışa karşı pişmanlık içinde).
Michael Anthony Galante- , 20 eylül, 2013

Sinirbilim

 • Beyin hasarı ve fMRI üzerine yapılan araştırmalar orbitofrontal korteksi pişmanlığın işlenmesiyle ilişkilendirmiştir.
 • Bir karar verdikten sonra sonuçlar hakkında geri bildirimin tamamlanması, bir manyetoensefalografi çalışmasında hayal kırıklığına (kısmi geri bildirim, sadece seçimden gelen sonucu görme) karşı pişmanlık (hem seçim hem de alternatifin sonuçları) yaşayıp yaşamadığını belirledi.
 • Bir diğer faktör de ajans tipiydi: Kişisel karar vermede pişmanlığın nöral korelasyonları görülebilir, dış ajansla (bilgisayar seçimi) hayal kırıklığı olanlar. Geri bildirim pişmanlığı, sağ ön ve arka bölgelerde daha büyük beyin aktivitesi gösterdi, ajans pişmanlığı ise sol ön bölgede daha fazla aktivite üretti.
 • Hem pişmanlık hem de hayal kırıklığı aktive olmuş ön insula ve dorsomedial prefrontal korteks ancak sadece pişmanlıkla lateral orbitofrontal korteks aktive edildi.
 • Psikopatik bireyler pişmanlık ve vicdan azabı göstermezler. Bunun olumsuz sonuçlara tepki olarak bu duyguyu üretememe nedeniyle olduğu düşünülüyordu.
  • Bununla birlikte, 2016 yılında antisosyal kişilik bozukluğu ve dissosyal kişilik bozukluğu olan kişilerin pişmanlık yaşadıkları bulunmuştur, ancak pişmanlığı davranışlarında seçimlerine rehberlik etmek için kullanmamışlardır. Pişmanlık eksiliği olmadığını ama bir dizi potansiyel eylem ve sonuç değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla düşünülmesi gereken bir sorun vardı.
Facebook Yorumları