phorbḗ

Tahmini okuma süresi: 1 dakika

Sinonim: Forb, food.

Antik Yunancadadaki φέρβω (phérbō“beslemek) +‎  (sona gelen isim yapan ek)’den türeyen φορβή (phorbḗ)’nin anlamları:

  1. Odunsu olmayan çiçekli bitki.

    Kaynak: https://es.wahooart.com/Art.nsf/O/8Y36QC/$File/Floris-Claesz-Van-Dijck-Still-Life-2-.JPG
Facebook Yorumları