Sinonim: Phálanx, Yunanca; φάλαγγα (fálanga), Nominatif veya Vokatif hali; φάλαγγες (phálanges)

Ana Hint-Avrupa dilindeki *bʰelǵ-(“kiriş, kalas) kelimesinden türemiştir. Antik Yunancadaki anlamları;

  • Savaş emri, düzeni,
  • Ordu rütbesi veya sırası,
  • Kümelenmiş bir grup piyade,
  • Ana gövde, merkez,
  • Tahtanın yuvarlak parçası,
  • Bir kirişin dengesi,
  • El parmakları veya ayak parmakları ile eklemi olan kemik
  • Örümcek,
%d