Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki per “tamamen”  +‎ sistō “ayağa kalkmak, hareketsiz kalmasına neden olmak”  —> persistō —şimdii zamandaki hali —> persistēns –>persistere —>14. yy Fransızcası persister —> 15 yy. özellikle muhalefete veya itiraza rağmen, bazı durumlarda veya hareket tarzlarında istikrarlı ve kararlı bir şekilde devam etme; ‘inatla sebat etme.

Dilimizde persistan; devamlı mevcut olan, kesilmeksizin devam eden, geçmeyen, inatçı.

“Bir hastanın öngörülen aralık ve doz rejimine ne ölçüde uygun hareket ettiği” olarak tanımlanabilir. İlaç tedavisine devamlılık, öngörülen süre boyunca tedaviye devam etme eylemini ifade eder.

Persistan ile kronik aynı şey midir?

Wikipedia’ya göre kronik bir durum, etkileri kalıcı veya başka bir şekilde uzun süreli olan bir insan sağlığı durumu veya hastalığı veya zamanla gelen bir hastalıktır. Kronik terimi genellikle hastalığın yatak süresinin üç aydan fazla sürdüğünde uygulanır.

Persistan kalıcı mıdır?

Bitkisel hayatta (VS) dört hafta kaldıktan sonra hasta kalıcı bitkisel hayatta olarak sınıflandırılır. Bu tanı, travmatik olmayan bir beyin hasarından birkaç ay sonra (ABD’de üç, İngiltere’de altı) veya travmatik bir hasardan bir yıl sonra kalıcı vejetatif durum olarak sınıflandırılır.

Persistan için örnek nedir?

Sebatkârlık, bireyin engellere rağmen yaptığı işe inanmaya devam ettiği iyimserlik üzerine kuruludur. Örneğin, dört yıl üst üste orkide yetiştirmeyi başaramamasına rağmen tekrar orkide eken bir bahçıvan.

Israrcı olduğunuzda ne olur?

Israrcılık, karşılaşabileceğiniz engellere ve gecikmelere rağmen bir hedefe ulaşma kararlılığı ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir. Pek çok başarılı insan, yapmak istedikleri şeyi başarana kadar çabalarında ısrarcı olma eğilimindedir. Asla pes etmezler.

Facebook Yorumları