Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sitolojide, Hidrojen peroksitin üretimini ve parçalanmasını katalize eden enzimlerin kaynağı olan ve uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonundan sorumlu olan, tüm ökaryotlarda (Arkezoa hariç) bulunan hücre içi bir organel. (Bkz; Peroksi-zom)

Morfoloji

Peroksizomlar elektron mikroskobu görüntüsünde kabaca yuvarlak görünür. 0,2 ila 1,0 µm çapa sahiptirler ve en çok hepatositlerde görülürler. Peroksizomlar, tek katmanlı bir lipit zar ile çevrilidir ve böylece iç ortamın ve sitozolün ayrılmasını sağlar. Görünüşlerinde lizozomlara benzerler, ancak bunların aksine Golgi aygıtının bölünmeleri değil, kendilerini kopyalarlar.

İşlev

Peroksizomlar, hücreler içindeki ilk aerobik metabolik yollarda oksijen kullanılmaya başlandığında, süreçte üretilen oldukça reaktif metabolitlerin parçalanmasını katalize eden yüksek oranda korunmuş organellerdir.

Radikallerin uzaklaştırılması

Peroksizomların lümeninde, serbest radikalleri kaynaştıran ve böylece reaktivitelerini sınırlayan 50’den fazla farklı mono- ve dioksijenaz saptanabilir. Peroksizomların en iyi bilinen ve aynı adı taşıyan enzimleri, hidrojen peroksiti oksijene ve suya dönüştüren katalaz dahil peroksidazlardır:

4 H2O2 — 4 H2O + 2 O2

Ek olarak, peroksizomlar ürikaz enzimini içerir.

Enerji metabolizmasının moleküllerinin parçalanması

Serbest radikalleri bağlamaya ek olarak, peroksizomlar metabolik ürünlerin parçalanmasında önemli bir rol oynar. Mitokondride olduğu gibi depolanabilir moleküller (örn. Ortaya çıkan yüksek enerjili asetik asit, bir taşıyıcı aracılığıyla yağ asitleri ve kolesterol oluşumu için mevcut olduğu sitozole veya sitrat döngüsüne dahil edildiği mitokondriye taşınabilir.

Botanik

Bitkilerde bulunan peroksizomların eşdeğeri, metabolitlerin ve radikallerin parçalanmasına ek olarak, glioksilat döngüsü olarak adlandırılan sitrat döngüsünün bir yan yolunu içeren glioksizomlardır. Bu, karbonhidratların yağdan oluşmasını sağlar.

Facebook Yorumları