Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Yaygın olarak koroner anjiyoplasti veya basitçe anjiyoplasti olarak bilinen Perkütan Koroner Müdahale (PCI), daralmış veya tıkalı koroner arterleri tedavi etmek için kullanılan cerrahi olmayan bir işlemdir. Prosedürün amacı, genellikle arter içindeki küçük bir balonu şişirerek kalp kasına giden kan akışını iyileştirmektir. Çoğu zaman atardamarı açık tutmak için bir stent de yerleştirilir.

Prosedür

 • Kateterin Takılması: Genellikle femoral veya radyal arter yoluyla bir kateter yerleştirilir.
 • Yönlendirme: Floroskopik kılavuzluk altında kateter, daralmış veya tıkalı arterin bulunduğu bölgeye yönlendirilir.
 • Balon Şişirme: Kateterin ucundaki bir balon şişirilerek arterin genişletilmesi sağlanır.
 • Stent Yerleştirme: Çoğu zaman, arterin açık kalmasına yardımcı olmak için bölgeye bir stent de yerleştirilir.

Endikasyonlar

Riskler

 • Kateter yerleştirme yerinde kanama
 • Kontrast maddeye bağlı böbrek yetmezliği
 • Arterin yeniden daralması
 • Aritmiler

Faydalar

 • Semptomlardan hızlı rahatlama
 • Koroner arter baypas greftlemesinden (CABG) daha az invaziv
 • Daha kısa hastanede kalış ve iyileşme süresi

Sınırlamalar

 • Her türlü tıkanıklık için uygun değildir.
 • Stent içi daralma riski (yeniden daralma)

Tarih

Perkütan koroner girişimin (PCI) tarihi, girişimsel kardiyolojinin ilk günlerine kadar uzanan uzun ve hikayeli bir tarihtir.

İlk başarılı PCI işlemi 1977 yılında İsviçreli radyolog Andreas Gruentzig tarafından gerçekleştirildi. Gruentzig, daralmış koroner arteri genişletmek için balon kateter kullandı. Balon anjiyoplasti olarak bilinen bu prosedür, koroner arter hastalığının tedavisinde büyük bir atılımdı.

Gruentzig’in öncü çalışmalarından bu yana geçen yıllarda PCI önemli ölçüde gelişti. 1986 yılında ilk koroner stent yerleştirildi. Stentler genişlemiş koroner arteri açık tutmak için kullanılan küçük, ağ benzeri cihazlardır. Stentler, PCI’yi daha etkili hale getirdi ve anjiyoplasti sonrasında arterin daralması anlamına gelen restenozla sonuçlanma olasılığını azalttı.

1990’lı yıllarda ilaç salınımlı stentler (DES) geliştirildi. DES, stent içinde yeni dokunun büyümesini önleyen ilaçlar salgılar ve bu da restenoz riskini daha da azaltır. DES, PCI için bakım standardı haline geldi.

Günümüzde PCI koroner arter hastalığının yaygın ve etkili bir tedavisidir. Göğüs ağrısını hafifletmek, kalbe giden kan akışını iyileştirmek ve kalp krizlerini önlemek için kullanılır. PCI, genellikle lokal anestezi altında yapılan minimal invaziv bir işlemdir. Hastalar genellikle işlemle aynı gün evlerine giderler.

PCI’nin geleceği parlak. PCI’yi daha da etkili ve daha az riskli hale getirecek yeni teknolojiler geliştiriliyor. Örneğin, biyolojik olarak emilebilen stentler geliştiriliyor ve bu stentler vücutta çözünerek stentin çıkarılması için ikinci bir prosedüre gerek kalmıyor.

PCI, 1970’lerdeki mütevazi başlangıcından bu yana uzun bir yol kat etti. Artık dünya çapında milyonlarca insana yardımcı olan koroner arter hastalığı için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

PCI tarihindeki önemli kilometre taşlarından bazıları şunlardır:

 • 1977: Andreas Gruentzig ilk başarılı balon anjiyoplastisini gerçekleştirdi.
 • 1986: İlk koroner stent yerleştirildi.
 • 1990’lar: İlaç salınımlı stentler (DES) geliştirildi.
 • 2000’ler: Gelişmiş performansa sahip yeni nesil DES geliştirildi.
 • 2010’lar: Biyolojik olarak emilebilen stentler geliştirildi.

PCI hızla gelişen bir alandır ve sürekli olarak yeni gelişmeler yapılmaktadır. Koroner arter hastalığı olan kişiler için önemli bir tedavi seçeneğidir ve milyonlarca hayatın kurtarılmasına yardımcı olmuştur.

Kaynak:

 1. Levine, G. N., Bates, E. R., Blankenship, J. C., Bailey, S. R., Bittl, J. A., Cercek, B., … & Jneid, H. (2011). 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention. Journal of the American College of Cardiology, 58(24), e44–e122.
 2. Brilakis, E. S., & Banerjee, S. (2011). Percutaneous coronary intervention in native arteries versus bypass grafts in prior coronary artery bypass grafting patients: a report from the National Cardiovascular Data Registry. JACC: Cardiovascular Interventions, 4(8), 844-850.
 3. Mehta, S. R., Wood, D. A., Storey, R. F., Mehran, R., Bainey, K. R., Nguyen, H., … & Welsh, R. C. (2020). Complete Revascularization with Multivessel PCI for Myocardial Infarction. New England Journal of Medicine, 383(15), 1411-1421.
Facebook Yorumları