Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG), bir beslenme tüpünün karın duvarından doğrudan mideye yerleştirilmesini içeren tıbbi bir prosedürdür. Bu tüp, hasta ağız yoluyla yiyip içemediğinde beslenme, sıvı ve ilaçların verilmesini sağlar. PEG genellikle yutma güçlüğü, nörolojik bozukluklar veya baş ve boyun kanserleri olan hastalarda uygulanır.

Endikasyonlar:

PEG için bazı yaygın endikasyonlar şunlardır:

 • İnme, Parkinson hastalığı veya amiyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi nörolojik durumlara bağlı disfaji (yutma güçlüğü)
 • Radyasyon tedavisi veya ameliyat geçiren baş ve boyun kanseri hastaları
 • Ciddi yüz travması veya yanığı olan hastalar
 • Ağız boşluğu veya yemek borusunda doğuştan veya sonradan oluşan anormallikler
 • Yeterli oral alımı sürdüremeyen hastalarda kronik malnütrisyon

Prosedür:

PEG prosedürü tipik olarak sedasyon veya genel anestezi altında gerçekleştirilir. Aşağıdaki adımları içerir:

 • Endoskopi: Esnek bir endoskop (ışıklı ve kameralı ince bir tüp) hastanın ağzından sokulur ve mideye ilerletilir. Endoskop, doktorun mideyi ve midenin karın duvarına göre konumunu görselleştirmesini sağlar.
 • Karın duvarı ponksiyonu: Doktor, genellikle sol üst kadranda olmak üzere karın duvarında uygun bir bölge belirler ve küçük bir kesi yapar.
 • Tüpün yerleştirilmesi: Endoskopik kılavuzluk ve harici manipülasyonun bir kombinasyonu kullanılarak özel bir PEG tüpü insizyondan mideye geçirilir. Tüp, yerinden çıkmasını önlemek için bir balon veya bir tampon ile yerine sabitlenir.
 • Onaylama: PEG tüpünün doğru yerleştirildiği endoskopik olarak ve bazen de radyolojik olarak doğrulanır.
 • Pansuman ve bakım: Kesi yeri temizlenir ve steril bir pansuman uygulanır. Hastaya PEG bölgesine nasıl bakım yapılacağı ve beslenme için tüpün nasıl kullanılacağı konusunda talimatlar verilir.

Riskler ve Komplikasyonlar:

Her tıbbi prosedürde olduğu gibi, PEG ile ilişkili riskler ve komplikasyonlar vardır, ancak bunlar genellikle düşüktür. Bazı potansiyel komplikasyonlar şunlardır:

 • PEG bölgesinde enfeksiyon
 • Kanama
 • Tüpün kazara yerinden çıkması
 • Mide içeriğinin tüpün etrafından sızması
 • Çevre organlarda veya kan damarlarında yaralanma
 • Peritonit (karın zarının iltihaplanması)

İşlem Sonrası Bakım ve Takip:

PEG prosedüründen sonra hastalar ve bakıcılar, bölgenin temizlenmesi, tüpün yıkanması ve besinler ile ilaçların verilmesi dahil olmak üzere uygun tüp bakımı konusunda eğitilir. Sağlık hizmeti sağlayıcısıyla düzenli takip randevuları, PEG bölgesini enfeksiyon veya diğer komplikasyonlar açısından izlemek ve tüpün düzgün çalışmasını sağlamak için gereklidir.

Özetle, Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uzun süreli enteral beslenmeye ihtiyaç duyan hastalar için değerli bir prosedürdür. Ağız boşluğunu ve yemek borusunu bypass ederken gerekli besinleri, sıvıları ve ilaçları almalarını sağlar. Uygun bakım ve izleme ile PEG tüpleri, yutma güçlüğü çeken veya oral alımı zorlaştıran diğer rahatsızlıkları olan hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Facebook Yorumları