Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: perinaeum, perinæum, perinaeon, Damm, períneon, perine-, perineo-.

Halk arasında apış arası olarak da bilinir.

Antik Yunancada περί (perí, çevresinde) ile ἰνέω (inéō, “boşaltırım, tahliye ederim) kelimelerinin birleşiminden oluşan περίναιον ‎(perínaion) veya περίνεος ‎(períneos) kelimelerinden türeyen Latincedeki perineum kelimesi kadında büyük dudakların arka uçlarının birleşme yeri (commissura labiorum posterior) ile anüs, erkekte skrotumun deriye tutunduğu kısım ile anüs arasında kalan bölgeyi ifade eder.

pelvis çıkımı ve pelvis döşemesini içine alan vücut bölgesi; önde arcus pubis; arkada koksiks ve sakrotuberöz ligamentler, yanlarda tuber ischiadicumların sınırladığı yumuşak doku bölgesi,
-perine, tuber ischiadicumların önünden geçirilen teorik transvers çizgi ile ikiye ayrılır.bu çizginin önünde kalan ön perine ürogenital bölgeyi, arkasında kalan arka perine anal bölgeyi oluşturur.

  • Perineal; perineye ait veya perine ile ilgili anlamına gelir.

 

Facebook Yorumları