Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Halk arasında apış arası olarak da bilinir.

Antik Yunancada περί (perí, “çevresinde”) ile ἰνέω (inéō, “boşaltırım, tahliye ederim”) —> περίναιον ‎(perínaion) veya περίνεος ‎(períneos) —> Latincedeki perineum kelimesi kadında büyük dudakların arka uçlarının birleşme yeri (commissura labiorum posterior) ile anüs, erkekte skrotumun deriye tutunduğu kısım ile anüs arasında kalan bölgeyi ifade eder.

  • Pelvis çıkımı ve pelvis döşemesini içine alan vücut bölgesi;
    • önde arcus pubis;
    • arkada koksiks ve sakrotuberöz ligamentler,
    • yanlarda tuber ischiadicumların sınırladığı yumuşak doku bölgesi,
  • Perine, tuber ischiadicumların önünden geçirilen teorik transvers çizgi ile ikiye ayrılır. Bu çizginin önünde kalan ön perine ürogenital bölgeyi, arkasında kalan arka perine anal bölgeyi oluşturur.
  • Perineal; perineye ait veya perine ile ilgili anlamına gelir.
Facebook Yorumları