Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sinonim: Pericardium, Pericard, Perikard, Perikart.

 1. kalbi çevreleyen tabaka, kalb kesesi  (bkz: perikard-iyum)
 2. mesotel den türemiş iki kat tabakadan oluşmaktadır.

 3.  

Anatomi

Morfoloji

 • pericardium fibrosum: perikard ın dış tabakasıdır, basal taraftan diaphragma ile büyür ve mediastinum bağ dokusuna yapışır..
 • pericardium serosum, iki tabakadan (laminae) oluşur:
  • lamina parietalis pericardii,pericardium fibrosum ile büyür.
  • lamina visceralis pericardii (= epikard), kalbe yerleşir.
 • İki tabaka arasında bir boşluk yaratır. Bu boşluk epikard’an salgılanmış yaklaşık 10 ila 12 ml sıvı, liquor pericardii tarafından doldurulur. Bu sayede sürtünme asgari seviyeye indirilir. iki kat arasında crux cordisda bir çok recessus bulunur.
 • Tabakalar, kalbin her atışında büyük damarlara çarparlar ve birbiri içine girerler. Damarların özellikle proksimal taraflarını sararlar.
 • Kalp, tamamıyla perikard ile çevrelenmiştir. bununla birlikte cavitas pericardii’i kurar.

Damarlar

Perikardiyum fibrosum, arteria pericardiacophrenica tarafından arteryel kan ile sağlanır.

Sinüs transversus perikardii, giden damarları – porta arteriyozanın aortu ve pulmoner gövdesi ile porta venozanın (vena kava inferior, vena kava superior ve venae pulmonal) besleyen damarlarından ayırır. Sinus obliquus pericardii, kalbe giden pulmoner damarlar arasında yer alır.

İnnervasyon

Perikardın duyusal innervasyonu vagus ve frenik sinirlerin küçük dalları (rami pericardiaci) tarafından sağlanır.

 • Perikard, ligamenta phrenicopericardiaca ile diyaframın merkez tendinine sıkı sıkı bir şekilde bağlanır. Yanal olarak mediastinal plevraya karşı uzanır. Bu plöroperikardiyal boşlukta frenik sinirler ve perikardiyak arter ve ven çalıştırılır.
 • Sternoperikardiyak ligament olarak bilinen bağ dokusu sternuma uzanır.
 • Bronkoperikardiyak membranın lifleri perikardda dorsal olarak ilerleyerek diyafram ve trakeayı birbirine bağlar. Bunlar, başı hareket ettirirken ve nefes alırken alt solunum yollarını stabilize eder.

Fizyoloji

Perikard, bir yandan kalbi koruyucu bir şekilde saran, diğer yandan da miyokardiyumun genişlemesini ve kasılmasını sağlayan bir kayan tabaka görevi görür.

Patofizyoloji

 • Patolojik koşullar altında, yapraklar arasındaki perikardiyal boşluk giderek kan veya seröz sıvıyla dolabilir, bu da perikardiyal efüzyona ve hatta kalp tamponadına yol açabilir.
 • Ek olarak, perikardiyal boşluğun bakteriyel kolonizasyonu mümkündür ve bu da perikardiyumun iltihaplanmasına (perikardit) yol açar. Sonuç olarak, perikardın iki yaprağı birlikte büyüyebilir ve hareketi engelleyebilir. Perikardiyal divertikül olarak adlandırılan perikardiyum, art arda sıvıyla dolan çıkıntılar oluşturabilir.
 • Öte yandan bir piyoperikardiyum, perikardiyumun yaprakları arasındaki bir irin topluluğudur.

Klinik

Perikardiyal efüzyonlar, bir perikardiyosentez kullanılarak drenaj edilir.

Facebook Yorumları