Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Perkütan translüminal anjiyoplasti, radyolojik kontrol altına alınan Seldinger tekniğinde damar sistemine sokulan kateter (balon kateter) vasıtasıyla daraltılmış bir damarın (anjiyoplasti) minimal invaziv genişlemesidir. Deriden damar açıklığı yapmak. (bkz: perkütan) (bkz: translümin-al) (bkz: anji-yo- plasti)
Koroner damarların PTA’sına PTCA denir.

Tarih

  1. Anjiyoplasti ilk olarak 1964 yılında ABD’li girişimsel radyolog Charles Dotter tarafından tanımlanmıştır. Dr. Dotter, periferik arteriyel hastalığı tedavi etmek için ilk kez kullanılan anjiyoplasti ve kateterle verilen stent icadı ile modern tıbba öncülük etti.
  2. 16 Ocak 1964’te Dotter, bacak amputasyonunu reddeden ağrılı bacak iskemisi ve kangren olan 82 yaşındaki bir kadında subsartorial arterin sıkı, lokalize darlıklarını perkütan bir şekilde genişletti. Bir kılavuz tel ve koaksiyel Teflon kateterlerle darlıkların başarılı bir şekilde genişlemesinden sonra, dolaşım bacağına geri döndü. Genişlemiş arter iki buçuk yıl sonra zatürreeden ölene kadar açık kaldı. Charles Dotter genellikle ‘Girişimsel Radyolojinin Babası’ olarak bilinir ve 1978’de Nobel Tıp Ödülü’ne aday gösterildi.

Uyanık bir hastaya ilk perkütan koroner anjiyoplasti 16 Eylül 1977’de Alman kardiyolog Andreas Gruentzig tarafından Zürih’te yapıldı.

Dr. Simon H. Stertzer, 1 Mart 1978’de New York’taki Lenox Hill Hastanesi’nde koroner anjiyoplasti yapan ilk doktordu.

Aynı gün, San Francisco’daki St. Mary’s Hastanesi’nden Dr. Richard K. Myler, ABD’de ikinci koroner anjiyoplastiyi gerçekleştirdi.

Anjiyoplasti’nin ilk şekli, POBA ile gözlenen erken restenozu önlemek için 1980’lerin ortalarında çıplak metal stenting icadına kadar, stenting olmadan ‘düz eski balon anjiyoplasti’ (POBA) idi.

  • Çıplak metal stentlerin neointimal hiperplazi ve stent trombozu sonucu in-stent restenoza neden olduğu bulunmuştur, bu da stentli restenozla mücadele etmek için anti-proliferatif ilaçlarla ilaç elde eden stentlerin icadına yol açmıştır.
  • İlaç dağıtım stent sistemine sahip ilk koroner anjiyoplasti, 1999 yılında Buenos Aires’teki Instituto Argentino de Diagn stico y Tratamiento’da Dr. Stertzer ve Dr. Luis de la Fuente tarafından gerçekleştirildi.
  • Ingemar Henry Lundquist, şu anda dünyadaki anjiyoplasti prosedürlerinin çoğunda kullanılan tel üstü balon kateterini icat etti.
Facebook Yorumları