Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Antik Yunancadaki πέρκη (pérkē) –> Latincedeki perca (“balık”)
  • Latincedeki fōrma (“form, kontur, şekil, görünüm”) —>  -fōrmis (“şeklinde”)

Actinopterygii sınıfındaki taksonomik bir düzen – yaklaşık 7.000 ışın yüzgeçli balık türü.

Facebook Yorumları