Tahmini okuma süresi: 4 dakika

Sinonim: kalça kuşağı, leğen, havsala.

Ana Hint-Avrupa dilindeki pel- ‎(konteyner) —> Eski Latincedeki peluis ‎(lavabo). Latincede anlamı:

 • Derin olmayan çanak, lavabo.
 • Anatomide leğen kemiği.
HalTekilÇoğul
nominatifpelvispelvēs
genitifpelvispelvium
datifpelvīpelvibus
akusatifpelvem
pelvim
pelvēs
pelvīs
ablatifpelve
pelvī
pelvibus
vokatifpelvispelvēs

Pelvis, bir yandan gövdenin alt ucunu oluşturan ve diğer yandan üst gövdenin ağırlığını serbest alt uzuvlara aktaran bir halka yapısıdır. Kemik tabanı, iki kalça kemiğinden oluşan pelvik kuşak, cingulum membri inferioris (cingulum pelvicum) ve iki kalça kemiği arasına sıkışmış sakrumdan oluşur.

 • Omuz kuşağı gövdeye esnek bir şekilde bağlanırken, pelvik kuşak omurganın ucuna sıkıca bağlanır ve böylece gövde ve üst uzuvların yükünü bacaklara aktarabilir. Üç kemik elementi,
  1. ligamentler,
  2. pubik simfiz ve
  3. sakroiliak eklem yoluyla leğen kemiğine, pelvise bağlanır.
 • Pelvik bölgenin kemik duvarı ön ve yandaki karın kasları tarafından tamamlanırken, pelvik taban altta pelvik çıkışı kapatır.
 • Pelvik boşluğun duvarlarında organların ve kanalların geçmesi için açıklıklar bulunur.

Kısımları:

 1. Kalça kemiği 
 2. Kuyruk sokumu kemiği
 3. Kuyruk kemiği
Kaynak: https://upload.orthobullets.com/topic/12768/images/human-body-parts-pelvic-bone-pelvis.jpg

Kalça kemiği ile kuyruk sokumu kemiği arasında kuyruk sokumu-kalça eklemi (Sakroiliak eklem) bulunur. Ön tarafta ise kalça kemiğinin her iki kısmı edep kemiği aracılığıyla birleşir. (bkz; Simfizis pubis) Kalçe kemiğinin iç yüzeyinde ise oturak kemiğinin dikenleri (Spinae ossium ischi) bulunur, bu yapı vajinal muayene esnasında palpasyon yöntemiyle hissedilebilinir. İki dikensi yapı arasında “interspinal çizgi” adı verilen hayali bir tahril olduğu varsayılır.

 • Bu 3 kemik, her biri korpusu ile birlikte asetabulumu, asetabulumu oluşturur ve çocukta Y şeklindeki kıkırdak büyüme plağıyla ayrılır.
 • Asetabulum, yüksek bir kenar olan limbus asetabuli (Margo acetabuli) ile sınırlanır. Bu, dik dururken aşağıya doğru yönlendirilen asetabular çentik adında bir kesiğe sahiptir. Kıkırdak ile kaplı hilal şeklindeki eklem yüzeyi Facies lunata, asetabular çatıda en geniştir. Dik pozisyonda üst gövdenin yükü tava tavanı vasıtasıyla uyluk kemiğine aktarılır. Asetabular fossa, asetabulumun merkezinde kıkırdak içermez.

Leğen kemiğinin düzlemleri

Leğen kemiğinin giriş düzlemi enine oval biçimdedir. Büyük ve küçük leğen diye ikiye ayırır. Arkada Promontorium, yanlarda linea terminalis ve önde Simfizis‘in üst kenarı ile sınırlıdır. Yatay çapı (Conjugata transversa) iki linea terminalis arasındaki mesafedir; 13 cm. Ön-arka çapı ise ikiye ayrılır; Conjugata vera obstetrica & conjugata diagonalis interna. Conjugata vera obstetrica, Promontorium’un ortası ile simfizisin arka kısmının Promontorium’a yakın olan noktası arasındaki mesafedir. conjugata diagonalis interna ise; Promontorium’un ortası ile simfizisin alt kısmına olan mesafedir. (12,5 cm) Vajinal muayenede ölçülen diagonal çaptan 1,5 cm çıkarılırsa conjugata vera obstetrica bulunur. Çapraz çap (Diameter obliqua); Eminentia iliopectinea ve Articulatio sacroiliaca arasındaki mesafedir. (12 cm)

Kaynak: https://nb.iliveok.com/sites/default/files/taz-v-celom-1.jpg

Leğen kemiğinin orta kısmı ise nerdeyse çember şeklindedir. Arkada 3. kuyruk sokumu omurunun ortası, yanda Acetabula ve önde simfizisin arka kısmı ile sınırlıdır. Ön-arka ve yatay çapları eşit ve 12 cmdir.

Leğen kemiğinin çıkış düzlemi ise boyuna oval biçimindedir. Tabanları eş olan iki üçgen şeklinde düşünülür, Kenar uçları Tubera oss. ischi, arka ucu kuyruk kemiği, ön ucu simfizis olduğu kabul edilir. Ön-arka çapı 9 cm’dir. Sacrococcygeal eklemin hareketliliğinden dolayı bu sayı 11, 12,5 cm’e kadar yükselebilir. Yatay çap 11 cm’dir.

Kaynak: https://elearning.rcog.org.uk/sites/default/files/EaSi%20resource/06_pelvic_inlet.jpg

Leğen tabanında kasların çatı kiremitleri gibi üst üste dizilerek oluşturdukları şekilde, silindirik bir boşluk vardır. Bu kısım ikiye ayrılır;

 1. Diaphragma pelvis
 2. Diaphragma urogenitalis
Kaynak: https://provenancerehab.com/wp-content/uploads/2018/05/pelvic-floor-e1374524963640.gif

Gelişim

 • Kemik çekirdekleri, kalça kemiğinin üç kıkırdak uzantısında arka arkaya görünür.
 • Hafta boyunca ilium gövdesinde ilk kemik çekirdeği oluşur, ardından 16. haftada iskiyal kemiğin çekirdeği ve son olarak 20. haftada kasık kemiğinin çekirdeği oluşur.
 • Ossifikasyon, “kemikli” asetabulumu oluşturur ve yuvanın merkezine doğru ilerler, böylece “Y” eklemi asetabulumda oluşturulur. Bu eklem doğrudan fasiyes lunata ve kıkırdaklı asetabular çatıdan oluşan “kıkırdaklı” asetabuluma devam eder. Ancak doğumdan sonra kıkırdaklı asetabular çatı kemikleşir, fasiyes lunatasının eklem kıkırdağı kalır.
 • 6-8. yaşlarında arasında tek bir kemik (“puboischiadicum” veya “inguinal kemik”) oluşturmak için obturator foramen pubik kemiği ve iskiyumun altında sinostoz.
 • 9-12. yaşlarda Y-eklem adımında birkaç anahtar kemiği (Ossa acetabuli), sadece birlikte ve 14. –16. yaşlarında 3 ana kemikleşme ile birbiri içine geçer.
 • Sonuçta, 18-20. yaşlarda birleşir.
 • Diğer yapılar yumru ischiadicum’da, crista iliaca’da (yaşamın 13-15. Yılı) ve spinae iliacae’de (doğumun 16. yılı), 15.-18. yaşlarda ise sinostoze olurlar.

Pelvis kemiklerinin bağlantıları, Juncturae cinguli pelvici

Facebook Yorumları