Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: kalça kuşağı, leğen, havsala, pelv-, pelvi-.

Eski Latincedeki peluis(lavabo) kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Ana Hint-Avrupa dilindeki pel- ‎(konteyner) kelimesinden türemiştir. Latincede anlamı:

  • Derin olmayan çanak, lavabo.
  • Anatomide leğen kemiği.
Hal Tekil Çoğul
nominatif pelvis pelvēs
genitif pelvis pelvium
datif pelvī pelvibus
akusatif pelvem
pelvim
pelvēs
pelvīs
ablatif pelve
pelvī
pelvibus
vokatif pelvis pelvēs

2.Kısımları:

  1. Kalça kemiği 
  2. Kuyruk sokumu kemiği
  3. Kuyruk kemiği
Kaynak: https://upload.orthobullets.com/topic/12768/images/human-body-parts-pelvic-bone-pelvis.jpg

Kalça kemiği ile kuyruk sokumu kemiği arasında kuyruk sokumu-kalça eklemi (Sakroiliak eklem) bulunur. Ön tarafta ise kalça kemiğinin her iki kısmı edep kemiği aracılığıyla birleşir. (bkz; Simfizis pubis) Kalçe kemiğinin iç yüzeyinde ise oturak kemiğinin dikenleri (Spinae ossium ischi) bulunur, bu yapı vajinal muayene esnasında palpasyon yöntemiyle hissedilebilinir. İki dikensi yapı arasında “interspinal çizgi” adı verilen hayali bir tahril olduğu varsayılır.

2.1. Leğen kemiğinin düzlemleri

Leğen kemiğinin giriş düzlemi enine oval biçimdedir. Büyük ve küçük leğen diye ikiye ayırır. Arkada Promontorium, yanlarda linea terminalis ve önde Simfizis‘in üst kenarı ile sınırlıdır. Yatay çapı (Conjugata transversa) iki linea terminalis arasındaki mesafedir; 13 cm. Ön-arka çapı ise ikiye ayrılır; Conjugata vera obstetrica & conjugata diagonalis interna. Conjugata vera obstetrica, Promontorium’un ortası ile simfizisin arka kısmının Promontorium’a yakın olan noktası arasındaki mesafedir. conjugata diagonalis interna ise; Promontorium’un ortası ile simfizisin alt kısmına olan mesafedir. (12,5 cm) Vajinal muayenede ölçülen diagonal çaptan 1,5 cm çıkarılırsa conjugata vera obstetrica bulunur. Çapraz çap (Diameter obliqua); Eminentia iliopectinea ve Articulatio sacroiliaca arasındaki mesafedir. (12 cm)

Kaynak: https://nb.iliveok.com/sites/default/files/taz-v-celom-1.jpg

Leğen kemiğinin orta kısmı ise nerdeyse çember şeklindedir. Arkada 3. kuyruk sokumu omurunun ortası, yanda Acetabula ve önde simfizisin arka kısmı ile sınırlıdır. Ön-arka ve yatay çapları eşit ve 12 cmdir.

Leğen kemiğinin çıkış düzlemi ise boyuna oval biçimindedir. Tabanları eş olan iki üçgen şeklinde düşünülür, Kenar uçları Tubera oss. ischi, arka ucu kuyruk kemiği, ön ucu simfizis olduğu kabul edilir. Ön-arka çapı 9 cm’dir. Sacrococcygeal eklemin hareketliliğinden dolayı bu sayı 11, 12,5 cm’e kadar yükselebilir. Yatay çap 11 cm’dir.

Kaynak: https://elearning.rcog.org.uk/sites/default/files/EaSi%20resource/06_pelvic_inlet.jpg

Leğen tabanında kasların çatı kiremitleri gibi üst üste dizilerek oluşturdukları şekilde, silindirik bir boşluk vardır. Bu kısım ikiye ayrılır;

  1. Diaphragma pelvis
  2. Diaphragma urogenitalis
Kaynak: https://provenancerehab.com/wp-content/uploads/2018/05/pelvic-floor-e1374524963640.gif
Facebook Yorumları