Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Duktus arteriozus, fetal dolaşımın normal bir parçası olan bir kan damarıdır. Patent Duktus Arteriosus (PDA) doğumdan sonra bu damarın sürekli açık kalmasıdır ve normalde yaşamın ilk birkaç günü içinde kapanır. Açık kalırsa (veya “patent”), aorttan pulmoner artere aşırı oksijen bakımından zengin kan akışına yol açarak kalbin aşırı çalışmasına ve potansiyel olarak kalp yetmezliğine ve diğer komplikasyonlara yol açabilir1.

Semptomlar

PDA’ların çoğu sessizdir ve sadece oskültasyonda duyulan karakteristik “makine” üfürümü nedeniyle rutin fizik muayene sırasında keşfedilir. PDA büyükse, semptomlar arasında zayıf beslenme ve büyüme, aşırı terleme, hızlı nefes alma veya nefes darlığı, sürekli yorgunluk ve sık akciğer enfeksiyonları yer alabilir 2.

Nedenler ve Risk Faktörleri

PDA’nın kesin nedeni belli değildir. Ancak prematüre bebeklerde, özellikle solunum sıkıntısı sendromu olanlarda ve yüksek rakımlarda doğan bebeklerde daha yaygın olduğu bilinmektedir. Down sendromu gibi kromozomal anormallikleri olan bebeklerde de daha yüksek bir risk vardır ve kızlarda daha yaygın olduğu görülmektedir3.

Teşhis

PDA genellikle bir sağlık hizmeti sağlayıcısı kalp üfürümü duyduğunda fiziksel muayene yoluyla teşhis edilir. Bir PDA’dan şüpheleniliyorsa, ekokardiyogram, göğüs röntgeni veya kardiyak MR gibi görüntüleme testleri ile doğrulanabilir. Bazen daha ileri değerlendirme için kalp kateterizasyonu yapılabilir4.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Tedavi

PDA tedavisi duktusun büyüklüğüne ve semptomların ciddiyetine bağlıdır. Semptomlara neden olmayan küçük PDA’lar tedavi gerektirmeyebilir veya kendiliğinden kapanabilir. Daha büyük PDA’lar veya semptomlara neden olanlar için tedavi, duktusun kapanmasını uyarmaya yardımcı olabilecek indometasin veya ibuprofen gibi ilaçları içerebilir. Tıbbi yönetim başarısız olursa, cerrahi ligasyon veya kateter bazlı prosedürler gerekebilir 5.

Komplikasyonlar

Tedavi edilmediği takdirde PDA, kalbin iç zarının enfeksiyonu olan enfektif endokardit gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Pulmoner hipertansiyon veya akciğerlerde yüksek kan basıncı da ortaya çıkabilir. Zamanla bu komplikasyonlar kalp yetmezliğine ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir 6.

Tarih

Patent duktus arteriozusun (PDA) tarihçesi uzun ve karmaşıktır. PDA’nın bilinen ilk tanımı MS 2. yüzyılda Galen tarafından yapılmıştır. Ancak 19. yüzyıla kadar PDA’nın konjenital bir kalp defekti olarak önemi tam olarak anlaşılamamıştır.

1898 yılında Gibson, PDA ile ilişkili klasik üfürümü tanımlamıştır. Bu üfürüm, açık duktus arteriyozustan geçen kanın türbülanslı akışından kaynaklanmaktadır. 1907 yılında Blalock ve Park, PDA’yı kapatmak için ilk başarılı ameliyatı gerçekleştirmiştir. Ancak bu ameliyat çok riskliydi ve yüksek bir ölüm oranına sahipti.

1930’larda Dr. Robert E. Gross, PDA’ları kapatmak için yeni bir teknik geliştirmeye başladı. Ligasyon olarak bilinen bu teknik, duktus arteriozusun bir sütürle bağlanmasını içeriyordu. Gross, 1938 yılında yedi yaşındaki bir kız çocuğunda ilk başarılı PDA ligasyonunu gerçekleştirdi. Bu ameliyat konjenital kalp defektlerinin tedavisinde büyük bir atılımdı.

Gross’un öncü çalışmasından bu yana geçen yıllarda PDA tedavisi gelişmeye devam etti. Günümüzde PDA’lar ligasyon, kateterizasyon ve cerrahi dahil olmak üzere çeşitli teknikler kullanılarak yüksek derecede başarı ile kapatılabilmektedir.

Kaynakça;

  1. Hoffman JI, Kaplan S. (2002). The incidence of congenital heart disease. Journal of the American College of Cardiology, 39(12), 1890-1900.
  2. Sabharwal N. (2015). Patent ductus arteriosus. The BMJ, 350, h319.
  3. Schneider DJ, Moore JW. (2006). Patent ductus arteriosus. Circulation, 114(17), 1873-1882.
  4. Behrendt DM. (2000). The role of the neonatologist in the diagnosis and management of congenital heart disease. Clinics in Perinatology, 27(4), 925-942.
  5. Noori S. (2010). Patent ductus arteriosus in the preterm infant: to treat or not to treat? Journal of Perinatology, 30, S31-S37.
  6. Clyman RI, Couto J, Murphy GM. (2012). Patent ductus arteriosus: are current neonatal treatment options better or worse than no treatment at all? Seminars in Perinatology, 36(2), 123-129.
Facebook Yorumları