Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Ana İtalik’de *partis > parts > pars şeklinde türemiştir. Asıl kökünün Ana Hint-Avrupa’daki *perH- or *per- (“satmak, değiştirmek) olduğu düşünülmektedir. Latincedeki anlamları:

  • Kısım, parça, pay,
  • Biraz,
  • Bölüntü,
  • (Tiyatro) Bölüm,
  • İşlev, görev,
  • Kader, yazgı,
  • Yön.
HalTekilÇoğul
nominatifparspartēs
genitifpartispartium
datifpartīpartibus
akusatifpartem
partim
partēs
partīs
ablatifparte
partī
partibus
vokatifparspartēs
Facebook Yorumları