Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Ana İtalik’de *partis > parts > pars şeklinde türemiştir. Asıl kökünün Ana Hint-Avrupa’daki *perH- or *per- (“satmak, değiştirmek) olduğu düşünülmektedir. Latincedeki anlamları:

  • Kısım, parça, pay,
  • Biraz,
  • Bölüntü,
  • (Tiyatro) Bölüm,
  • İşlev, görev,
  • Kader, yazgı,
  • Yön.
Hal Tekil Çoğul
nominatif pars partēs
genitif partis partium
datif partī partibus
akusatif partem
partim
partēs
partīs
ablatif parte
partī
partibus
vokatif pars partēs
Facebook Yorumları