Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: -para.

Ana Hint-Avrupa dilindeki per- ‎(“üretmek, elde etmek, ileri sürmek, doğurmak) kelimesinden türemiştir. Latincede anlamları:

  • Ben hazırlarım, ayarlarım,
  • Ben sağlarım, döşerim,
  • Ben çözümlerim, niyet ederim.

parāre kelimesi ise parō ‘nun şimdiki zamanda aktif mastar hali, ikincil kişide şimdiki zamanda emir kipi veya haber kipinde çekimlenmiş halini belirtir. Kelimenin anlamı doğurmaktır.

Facebook Yorumları