Sinonim: -para.

Ana Hint-Avrupa dilindeki per- ‎(“üretmek, elde etmek, ileri sürmek, doğurmak) kelimesinden türemiştir. Latincede anlamları:

  • Ben hazırlarım, ayarlarım,
  • Ben sağlarım, döşerim,
  • Ben çözümlerim, niyet ederim.

parāre kelimesi ise parō ‘nun şimdiki zamanda aktif mastar hali, ikincil kişide şimdiki zamanda emir kipi veya haber kipinde çekimlenmiş halini belirtir. Kelimenin anlamı doğurmaktır.

%d