Tahmini okuma süresi: 4 dakika

“Parite” teriminin kökleri Latinceye dayanmaktadır. Latince “eşitlik” veya “aynılık” anlamına gelen “paritas” kelimesinden gelmektedir. Parite kavramı çeşitli alanlarda eşitliği veya benzer bir durumu ifade etmek için kullanılmıştır.

Obstetrik ve jinekoloji bağlamında, bir kadının üreme geçmişini tanımlamak için “parite” kullanımı 19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Bu terim, bir kadının hamileliklerini ve doğumlarını kategorize etmek ve tartışmak için standart bir yol sağlamak amacıyla benimsenmiştir. Sağlık çalışanlarının bir kadının üreme deneyimleri hakkındaki temel bilgileri özlü bir şekilde iletmesine ve belgelemesine olanak tanır.

Bu tıbbi bağlamda “parite” kullanımı, gebelikler veya doğumlar arasındaki eşitlik veya benzerlik fikrini yansıtmaktadır. Her hamilelik veya doğum ayrı bir olay olarak sayılır, ancak bu terim, parite sayımında dikkate alınmak üzere belirli bir yaşayabilirlik aşamasına (en az 20 haftalık gebelik) ulaşma ortak faktörünü vurgular.

Zaman içinde “parite” terimi tıp literatüründe ve obstetrikle ilgili tartışmalarda yaygın olarak kabul görmüş ve kullanılmıştır. Bir kadının üreme geçmişini tanımlamak için tutarlı ve standart bir yol sağlayarak potansiyel risklerin ve sağlık hizmeti ihtiyaçlarının anlaşılmasına ve değerlendirilmesine yardımcı olmuştur.

“Parite “nin etimolojisi, Latince eşitlik veya aynılık kavramına dayandığını vurgulamaktadır; bu da, gebeliklerin veya doğumların yaşayabilirliğe ulaşma açısından eşitliğini tanımlamak için kullanımıyla uyumludur.

Parite, bir fetüsün yaşayabilirlik noktasına ulaştığı gebelik sayısını ifade eder ve tipik olarak en az 20 haftalık gebelik olarak tanımlanır. Obstetrik ve jinekolojide bir kadının üreme geçmişini tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

Parite genellikle bir sayının ardından gelen “G” ve başka bir sayının ardından gelen “P” gibi sayısal bir değerle temsil edilir. “G” gravida‘yı temsil eder ve mevcut gebelik de dahil olmak üzere bir kadının geçirdiği toplam gebelik sayısını gösterir. “P” para’yı temsil eder ve en az 20. gebelik haftasına ulaştıktan sonra canlı doğum veya ölü doğumla sonuçlanan gebeliklerin sayısını gösterir.

Örneğin, bir kadın ilk kez hamile kalmış ve henüz doğum yapmamışsa, paritesi “G1 P0” (gravida 1, para 0) olarak ifade edilir. İki hamilelik geçirmiş ve bunlardan biri canlı doğumla sonuçlanmışsa, paritesi “G2 P1” (gravida 2, para 1) olarak ifade edilir.

Parite obstetrikte önemlidir, çünkü sağlık hizmeti sağlayıcılarına bir kadının üreme geçmişi ve hamilelik sırasındaki potansiyel riskler hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Belirli parite seviyelerine sahip kadınların farklı sağlık bakım ihtiyaçları olabileceğinden, belirli doğum öncesi bakım müdahalelerine olan ihtiyacın belirlenmesine yardımcı olabilir. Parite, doğum şeklinin belirlenmesinde de bir faktör olabilir, çünkü daha yüksek pariteye sahip kadınların belirli komplikasyonlara yakalanma riski artabilir.

Paritenin her hamilelikte doğan bebek sayısını dikkate almadığını belirtmek gerekir. Bir kadın ister tek bebek, ister ikiz, isterse de çoğul doğum yapsın, yine de bir parite olarak sayılır.

Bir kadının paritesini anlamak, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hamilelik ve doğum boyunca uygun bakım ve desteği sağlaması için çok önemlidir. Risk profilinin değerlendirilmesine, olası komplikasyonların izlenmesine ve hem annenin hem de bebeğin refahının sağlanmasına yardımcı olur.

Parite hatası ne anlama gelir?

Eşlik hatası, hafızaya girilirken kaydedilen verilerdeki düzensiz değişikliklerden kaynaklanan bir hatadır. Farklı türdeki eşlik hataları, verilerin yeniden iletilmesini gerektirebilir veya sistem çökmeleri gibi ciddi sistem hatalarına neden olabilir.

Eşlik hatası nasıl belirlenir?

İletim sırasında bir hata oluşup oluşmadığını, alınan baytların eşlik derecesini hesaplayarak ve üretilen eşlik derecesini iletilen eşlik derecesiyle karşılaştırarak belirleyebilirsiniz. Eşlik yalnızca tek sayıda hatayı tespit edebilir. Çift sayıda hata oluşursa, hesaplanan eşlik iletilen eşlik ile eşleşecektir.

Basit eşlik kontrolü ile hangi hatalar tespit edilebilir?

Parite kontrolü, parite türüne bağlı olarak 1’lerin sayısını çift veya tek yapmak için veriye parite biti adı verilen fazladan bir bit eklenerek yapılır. Eşlik kontrolü yalnızca tek bitlik hata tespiti için uygundur.

Doğum yapamayan bir kadına ne denir?

Bebek sahibi olmaya çalışan kişiler, içlerinden birinin kısır olması veya gebe kalamaması nedeniyle bunu yapamadıklarını fark edebilirler. Kısır olan bir kadın bunun yerine bir bebeği vadesine kadar taşıyamayabilir.

İkizlerde gravida ve para nasıl sayılır?

Her zaman mevcut hamileliği (eğer hamile ise) diğer geçmiş hamileliklerle birlikte saydığınızdan emin olun. Çoğul bebekler? Bebek sayısını değil, sadece hamileliğin kendisini sayıyoruz. Bu nedenle, kadın ikiz, üçüz, dördüz vb. bebeklere hamileyse, gravida sadece BİR’dir.

Hamilelikte G3P1011 nedir?

G3P1011- Halen hamile olan, bir tam süreli doğum ve bir kürtaj veya düşük yapmış ve bir yaşayan çocuğu olan bir kadın. ® G2P1002- şu anda hamile olan ve ilk hamileliğinde ikizleri olan bir kadın

Parite ve gravida nasıl yazılır?

Genel bakış
Tanımlar. Gravida = hamile kadın. Gravidite = gebelik sayısı. Parite = yaşayabilirliğe (en az 20 hafta) kadar taşınan doğum sayısı
G/P. Klinik ortamda gravite ve pariteyi kaydetmek için kullanılır. Genellikle şöyle yazılır: G2/P1. Daha önce 1 başarılı doğumu olan ikinci gebelikteki biri.

Gravida 3 para 2 ne anlama gelir?

ÖRNEK: Bir kadın doğum hastasının dosyasında şu kısaltmaları görebilirsiniz: gravida 3, para 2. Bu, üç gebelik, iki canlı doğum anlamına gelir. Şu anda üçüncü bebeğine hamile olan kadın doğum hastası, doğum yaptıktan sonra Gravida 3, Para 3 olacaktır.

Gravida 2 para 1 nedir?

Endişelenmeyin, G2 P1, gravida 2 para 1’in tıbbi kısaltmasıdır ve bir kadının kaç hamilelik ve doğum geçirdiğini açıklamanın hızlı bir yoludur.

Gravida 1 para 1 nedir?

Gravite (gravida) bir hastanın kaç kez hamile kaldığıdır. Buna mevcut hamilelik de dahildir. Parite (para), bir hastanın canlı bir çocuk doğurma sayısıdır. Abortus, hem düşükler hem de kürtajlar dahil olmak üzere herhangi bir nedenle sona eren bir gebeliği tanımlamak için kullanılan terimdir.

Pariteyi nasıl belirtirsiniz?

Çoğul gebelikler (örn. ikizler, üçüzler, vb.) 1 olarak sayılır. Parite veya “para”, gebeliklerin yaşayabilir gebelik yaşına ulaştığı doğumların (canlı doğumlar ve ölü doğumlar dahil) sayısını gösterir. Yaşayabilir gebelik yaşına kadar taşınan çoğul gebelikler (örn. ikizler, üçüzler, vb.)

Facebook Yorumları