Ana Hint-Avrupa dilindeki peh₂- ‎(Koruma) kelimesinin çekimlenmiş hali olan *peh₂-s- ‎(“izlemek, görmek) kelimesi Ana İtalik dilinde *pāsēō diye ifade edilir. Bu kelimenin Latincedeki hali ise pāreō‘dur. Anlamları;

  • Ben beliririm, görünürüm, belirginim
  • Ben itaat ederim, boyun eğerim, ..’a itaatkârım.

paritus ise pāreō kelimesinin geçmiş zamanda pasif halidir.

%d