Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: parathyroid hormone (PTH), parathormone, parathyrin, 

  • Paratiroid bezindeki esas hücreler tarafından salgılanan bir polipeptidtir. Vücuttaki kalsiyum hormonunun azalmasıyla uyarılır ve salgılanması artar. (Bkz; Paratiroid)
  • Böbreklerden, phospat emilimini engeller ve kalsiyum emilimini arttırır.
Kaynak: http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/parthrmnm/images/parathormon1_jpg.jpg

Normal değeri; 15-65 pg/ml

Facebook Yorumları