Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Parafimozis kelimesi Yunanca “yanında” veya “ötesinde” anlamına gelen para- ön ekinden ve “ağızlık” veya “sıkı bir daralma” anlamına gelen fimozisten gelmektedir. (Bkz; Parafimoz)

Fimozis, sünnet derisinin penis başının (glans) üzerinde geri çekilemediği bir durumdur. Dolayısıyla parafimozis, sünnet derisinin geri çekildikten sonra normal konumuna geri döndürülemediği bir durumdur.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Parafimoz, sünnetsiz veya kısmen sünnetli erkekleri etkileyen tıbbi bir acil durumdur. Sünnet derisi penis başının arkasında sıkıştığında ve onu örtmek için öne doğru çekilemediğinde ortaya çıkar. Bu durum şişlik, ağrı ve glansa giden kan akışının azalmasına neden olabilir ve derhal tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Parafimozun patofizyolojisi, daralan sünnet derisinin uyguladığı basınç ile glans içindeki basınç arasındaki dengesizliği içerir. Bu durum venöz tıkanıklığa, ödeme, arteriyel tehlikeye ve glansın iskemisine yol açar. Parafimozis ne kadar uzun süre devam ederse, doku hasarı da o kadar şiddetli olur.

Klinik

Parafimozis tanısı klinik muayeneye dayanır. Ana bulgu, şişmiş ve hassas bir glansın arkasında şişmiş bir sünnet derisi halkasıdır. Glans ayrıca bozulmuş kan akışı nedeniyle renksiz görünebilir. Parafimozis, balanit (glans iltihabı), priapizm (uzun süreli ereksiyon) ve penil fraktür (penil dokunun travmatik yırtılması) gibi diğer penil durumlardan ayırt edilmelidir.,

Sınıflandırma

Parafimozis şiddetine göre dört dereceye ayrılabilir:

– Derece I: Sünnet derisi ve glansta hafif ödem; elle redüksiyon mümkün
– Derece II: Sünnet derisi ve glansta orta derecede ödem; elle redüksiyon zor
– Derece III: Sünnet derisi ve glansta ciddi ödem; elle redüksiyon imkansız; nekroz yok
– Derece IV: Sünnet derisi ve glansta ciddi ödem; elle redüksiyon imkansız; nekroz mevcut

Tedavi

Parafimozun tedavisi derecesine ve süresine bağlıdır. İlk adım, sünnet derisini öne doğru çekerken glans üzerine hafif bir baskı uygulayarak sünnet derisinin manuel olarak küçültülmesini denemektir. Bunun için yağlama, buz paketleri, lokal anestezi veya ödemli dokunun bir iğne ile delinmesi gerekebilir.

Manuel redüksiyon başarısız olursa veya nekroz veya enfeksiyon nedeniyle kontrendike olursa, cerrahi müdahale gerekli olabilir. Bu, daralmayı hafifletmek için sünnet derisinde dorsal bir yarık açmayı veya sünnet derisinin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için sünnet yapmayı içerebilir.

Parafimozis, sünnet derisinin herhangi bir nedenle (temizlik, muayene, kateterizasyon vb.) geri çekilmesinden sonra normal konumuna döndürülmesiyle önlenebilir. Fimozis (sıkı sünnet derisi) olan kişilerde parafimozis gelişme riski daha yüksektir ve cerrahi olmayan germe tekniklerinden veya cerrahi düzeltmeden fayda görebilirler.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları