Kategoriler
Anatomi Pulmonoloji Terminology

Trake

Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Trakea, trachea, tracheae (Aitlik bildiren halidir), windpipe, Luftröhre,

Latincedeki trachia ‎(nefes borusu) kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Eski Yunancadaki τραχύς ‎(trakhús, “pürüzlü, kaba) kelimesinin feminen hali olan τραχεῖα ‎(trakheîa, nefes borusu) kelimesinden türemiştir. Burada bahsedilen pürüzlü kelimesi, pürüzlü boru diye soluk borunun nitelenmesidir.

 • Aynı zamanda ‘iri atardamar’ diye de bahsedilir, fakat aksine ince atardamarlar kan götürür.
 • Larinks ile ana bronşlara bağlantı sağlayan ince, uzun kıkırdak çemberleri olan, solunum yolunun bir bölümüdür.

  Kaynak: http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/image_article_collections/anatomy_pages/trachea.jpg
 • Trakealis veya Trekeal (Sin: Trachealis, tracheal): Soluk borusuna ait veya soluk borusunun anlamlarına gelir.

Anatomi;

Yaklaşık 10-12 cm uzunluğundadır ve aşağı solunum yolunu belirler. Yüzük kıkırdağı ile başlar ve soluk borusu ayrımında biter. Orada carina tracheae bulunur. Burada solunum yolu ikiye ayrılır;

 1. Bronkus prinsipalis dekster
 2. Bronkus prinsipalis sinister

Soluk borusu duvarında 16-20 adet ay şeklinde hiyalin kıkırdak (cartilago trachealis) bulunur. ligamenta anularia sayesinde birbirine bağlanırlar. Duvarı güçlendirirler ve soluk alma ile soluk verme sırasında herhangi bir yıkımı engeller.
duvarın dorsal kısmında, cartilago trachealis uçlarını birbirine bağlayan paries membranaceus bulunur. paries membranaceus bilezik şeklinde olan kıkırdağın açılmasını sağlar. Bu yapı fibroelasktik bağ doku ve düz kas hücreleri demetleri sayesinde köprü kurar ve bu köprümsü yapılara genel olarak musculus trachealis denir. Bilezik kıkırdakların perichondriumundan ilave eder ve kasılma sayesinde soluk borusunun lumenini azaltabilir.
Soluk borusunun iç tarafı respiratorik flimmerepithel ile kaplıdır. Bu epithel becher hücrelerine ve mukoza salgılayan hücrelere(glandulae tracheales) sahiptir.

Kısımları:

 1. Pars servikalis: Soluk borusunun boyundaki kısmıdır. Yüzük kıkırdağı ile başlar (Bkz; pars) (Bkz; servikalis)
 2. Pars torasika: Soluk borusunun boyundaki kısmıdır. (Bkz; torasika)
 3. Bifurkasyo trakea: Soluk borusunun çatallanarak ikiye ayrılması.
Kaynak: https://basicmedicalkey.com/wp-content/uploads/2017/01/9781626231689_f0217.jpg

Klinik;

Soluk borusunun iltihaplanması tracheitis şeklinde ifade edilir. Doğuştan bilezik kıkırdaklarda hypoplasie ve aplasie varsa, williams campbell syndromu denilir.

Facebook Yorumları
Kategoriler
Anatomi

pituitarismus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

yetersizlik.

Facebook Yorumları
Kategoriler
Anatomi

EGF

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

(bkz: epidermal growth factor receptor)

Facebook Yorumları
Kategoriler
Anatomi

labia minora

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
 1. genital bölge dudakları. (bkz: labia)
 2. bu bölgede bulunan en önemli salgı bezlerinden biri glandulavestibularis tir.
Facebook Yorumları
Kategoriler
Terminology

Glandula

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincede(f); glāns +‎ -ula kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bez anlamına gelir.

Hal Tekil Çoğul
nominatif glandula glandulae
genitif glandulae glandulārum
datif glandulae glandulīs
akusatif glandulam glandulās
ablatif glandulā glandulīs
vokatif glandula glandulae
Facebook Yorumları
Kategoriler
Anatomi

perforans

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

delici.

Facebook Yorumları
Kategoriler
Anatomi

angulus sterni

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

manubrium sterni ile corpus sterninin birleştiği yer. (bkz:angulus) (bkz: sterni)

Facebook Yorumları
Kategoriler
Terminology

Pelvis

Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: kalça kuşağı, leğen, havsala, pelv-, pelvi-.

Eski Latincedeki peluis(lavabo) kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Ana Hint-Avrupa dilindeki pel- ‎(konteyner) kelimesinden türemiştir. Latincede anlamı:

 • Derin olmayan çanak, lavabo.
 • Anatomide leğen kemiği.
Hal Tekil Çoğul
nominatif pelvis pelvēs
genitif pelvis pelvium
datif pelvī pelvibus
akusatif pelvem
pelvim
pelvēs
pelvīs
ablatif pelve
pelvī
pelvibus
vokatif pelvis pelvēs

2.Kısımları:

 1. Kalça kemiği 
 2. Kuyruk sokumu kemiği
 3. Kuyruk kemiği
Kaynak: https://upload.orthobullets.com/topic/12768/images/human-body-parts-pelvic-bone-pelvis.jpg

Kalça kemiği ile kuyruk sokumu kemiği arasında kuyruk sokumu-kalça eklemi (Sakroiliak eklem) bulunur. Ön tarafta ise kalça kemiğinin her iki kısmı edep kemiği aracılığıyla birleşir. (bkz; Simfizis pubis) Kalçe kemiğinin iç yüzeyinde ise oturak kemiğinin dikenleri (Spinae ossium ischi) bulunur, bu yapı vajinal muayene esnasında palpasyon yöntemiyle hissedilebilinir. İki dikensi yapı arasında “interspinal çizgi” adı verilen hayali bir tahril olduğu varsayılır.

2.1. Leğen kemiğinin düzlemleri

Leğen kemiğinin giriş düzlemi enine oval biçimdedir. Büyük ve küçük leğen diye ikiye ayırır. Arkada Promontorium, yanlarda linea terminalis ve önde Simfizis‘in üst kenarı ile sınırlıdır. Yatay çapı (Conjugata transversa) iki linea terminalis arasındaki mesafedir; 13 cm. Ön-arka çapı ise ikiye ayrılır; Conjugata vera obstetrica & conjugata diagonalis interna. Conjugata vera obstetrica, Promontorium’un ortası ile simfizisin arka kısmının Promontorium’a yakın olan noktası arasındaki mesafedir. conjugata diagonalis interna ise; Promontorium’un ortası ile simfizisin alt kısmına olan mesafedir. (12,5 cm) Vajinal muayenede ölçülen diagonal çaptan 1,5 cm çıkarılırsa conjugata vera obstetrica bulunur. Çapraz çap (Diameter obliqua); Eminentia iliopectinea ve Articulatio sacroiliaca arasındaki mesafedir. (12 cm)

Kaynak: https://nb.iliveok.com/sites/default/files/taz-v-celom-1.jpg

Leğen kemiğinin orta kısmı ise nerdeyse çember şeklindedir. Arkada 3. kuyruk sokumu omurunun ortası, yanda Acetabula ve önde simfizisin arka kısmı ile sınırlıdır. Ön-arka ve yatay çapları eşit ve 12 cmdir.

Leğen kemiğinin çıkış düzlemi ise boyuna oval biçimindedir. Tabanları eş olan iki üçgen şeklinde düşünülür, Kenar uçları Tubera oss. ischi, arka ucu kuyruk kemiği, ön ucu simfizis olduğu kabul edilir. Ön-arka çapı 9 cm’dir. Sacrococcygeal eklemin hareketliliğinden dolayı bu sayı 11, 12,5 cm’e kadar yükselebilir. Yatay çap 11 cm’dir.

Kaynak: https://elearning.rcog.org.uk/sites/default/files/EaSi%20resource/06_pelvic_inlet.jpg

Leğen tabanında kasların çatı kiremitleri gibi üst üste dizilerek oluşturdukları şekilde, silindirik bir boşluk vardır. Bu kısım ikiye ayrılır;

 1. Diaphragma pelvis
 2. Diaphragma urogenitalis
Kaynak: https://provenancerehab.com/wp-content/uploads/2018/05/pelvic-floor-e1374524963640.gif
Facebook Yorumları
Kategoriler
Anatomi

sterni

Tahmini okuma süresi: < 1 dakikasternum un aitlik bildiren hali.

Facebook Yorumları

Kategoriler
Anatomi Terminology

Abdomen

Tahmini okuma süresi: < 1 dakikaSinonim: abdomin-, abdomino-.

Latincedeki anlamları:

 • (Anatomide)karın, göbek,
 • (Mecazi) oburluk
Hal Tekil Çoğul
nominatif abdōmen abdōmina
genitif abdōminis abdōminum
datif abdōminī abdōminibus
akusatif abdōmen abdōmina
ablatif abdōmine abdōminibus
vokatif abdōmen abdōmina

Abdominal, karına ait anlamına gelir.

Facebook Yorumları