Clostridium tetani

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika ince, hareketli, çubuk formunda, gram positif, anaerob bir bakteri. (bkz:clostridium) (bkz: tetani) Terminal kısımlarda yuvarlak sporlar bulunur.     Patogenez: primer istilacı

Clostridium

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Clostridien kloster kelimesinden gelmektedir. Gram pozitif, çoğu hareketli, obligat anaerob, katalaz negatif, fermentatif, endospor üreten çubuk şeklindeki bakterilerdir. Toprakta, insan ve

falciform

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika orak şeklinde, orağa benzeyen, oraksı (bkz: falcial) Facebook Yorumları

Kaput

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Caput, Haupt, head. Ana-İtalik dilindeki kaput kelimesi, Ana Hint – Avrupa dilindeki kauput-, káput kelimelerinden türemiştir. Latincede(n); baş, kafa. Facebook Yorumları

lamina cribrosa ossis ethmoidalis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika os ethmoidalin elek tabakası. (bkz: lamina) (bkz: cribrum) (bkz: ossis) (bkz: ethmoidalis) Facebook Yorumları

descendens

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika latincedir; descensus’dan gelmektedir . (bkz: descensus) (bkz: descending) (bkz: descendent)   Facebook Yorumları

assendens

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: ascendens. Latincedeki ascendō kelimesinin şimdiki zamandaki halidir. Anlamı: Yükselen, çıkan. Facebook Yorumları