labia minora

Tahmini okuma süresi: 1 dakika genital bölge dudakları. (bkz: labia) bu bölgede bulunan en önemli salgı bezlerinden biri glandulavestibularis tir. Facebook Yorumları

Glandula

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincede(f); glāns +‎ -ula kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bez anlamına gelir. Hal Tekil Çoğul nominatif glandula glandulae genitif glandulae glandulārum datif glandulae

angulus sterni

Tahmini okuma süresi: 1 dakika manubrium sterni ile corpus sterninin birleştiği yer. (bkz:angulus) (bkz: sterni) Facebook Yorumları

Pelvis

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Sinonim: kalça kuşağı, leğen, havsala, pelv-, pelvi-. Eski Latincedeki peluis ‎(“lavabo”) kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Ana Hint-Avrupa dilindeki pel- ‎(“konteyner”) kelimesinden

Abdomen

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: abdomin-, abdomino-. Latincedeki anlamları: (Anatomide)karın, göbek, (Mecazi) oburluk Hal Tekil Çoğul nominatif abdōmen abdōmina genitif abdōminis abdōminum datif abdōminī

Toraks

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: thorax, chest, Brustkorb. Eski Yunancadaki θώραξ ‎(thṓrax, “göğüs kısmı, zırh levhası, korse”) kelimesinden türemiştir. Anlamı; göğüs kısmı, göğüs kafesi. Torakalis, Torasik veya