Menarş

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: menarche. İlk âdet kanamasının görülmesi ve bununla birlikte aylık döngüye başlanmasıdır. (Bkz; Men–arş)   Facebook Yorumları

arkhḗ

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: arche, -arş. Ana Hint-Avrupa dilindeki *h₂ergʰ- ‎(“başlamak, hükmetmek, emir vermek”) kelimesi Antik Yunancada ἄρχω ‎(árkhō, “başlarım”) diye ifade edilmiştir. Bu fillimsiden ἀρχή

Menopoz

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Menopause, climacteric. Aylık âdet kanamalarının sona ermesidir. (Bkz; Men-o-poz)  Menopoza girmeden önceki zaman aralığına Premenopoz (Pre–men-o-pause) denir. Menopozdan çıktıktan sonraki zaman aralığına

-poz

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Orta Fransızcadaki pause kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Latincedeki pausa kelimesinden, o da Antik Yunancadaki παῦσις ‎(paûsis, [paúein‘ın fiil hali]) kelimesinden türemiştir. Kelime anlamı sonlandırmak,

Dismenore

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Dysmenorrhea, dysmenorrhoea, dysmenorrhoe, dysmenorrhö. Sorunlu âdet kanamaları için kullanılan genel başlıktır. (Bkz; Dis–menore) Facebook Yorumları

Amenore

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Amenorrhoea, amenorrhea, amenorrhoe, amenorrhö. Aylık kanamanın gerçekleşmemesi, olmamasıdır. (Bkz; A–menore) Facebook Yorumları

fluor vaginalis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika vajinadan dışarıya sıvı akması. (bkz: fluor) (bkz: vaginalis) Facebook Yorumları

infertilitaet

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika kısırlık. -üreme hücrelerin olmaması. – (bkz: in) (bkz: fertilis) Facebook Yorumları

impotentia gestandi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika hamileliğin doğumla sonuçlanamaması. (bkz: im) (bkz:potentia) (bkz: gestandi) Kadının hamile kalabilse bile bebeği canlı olarak dünyaya getirememesi, kısırlığın bir çeşidi.