mûs

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: miy-, miyo, my-, myo. Ana Hint-Avrupa dilindeki muh₂s kelimesinden türemiştir. Latincedeki mūs, Eski İngilizcedeki mūs (İngilizcedeki mouse) kelimeleri de buradan türemiştir. Antik Yunancada μῦς  ‎(mûs)’un

klonus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika kasın aralık gerilmelerinden dolayı oluşan kramp. Facebook Yorumları

Katatoni

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Psikomotorik hareketsizliktir. Kelime anlamı ‘yukarıdan aşağı kasılma’.(bkz: kata–toni) 1)Tedavi Benzodiazepin ile kasılmanın tedavi edilmesi, Asıl hastalığın tedavi edilmesi; şizofreni, depresyon,

Tetanus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim:Tetanos, Kazıklı humma, lockjaw, Wundstarrkrampf extrem kasılma sonucu oluşmuş kas krampı. Epidemiyoloji: Endüstri devletlerinde yüksek aşılanma oranından dolayı çok nadir görülür. Gelimekte olan

vulnus lacer

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika üst derinin yırtılıp alttakinin ortaya çıkması. (bkz: vulnus) (bkz:lacer) -infeksiyon, kesim sırasında ortaya çıkar. Facebook Yorumları

vulnus incisum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika kesik yarası. (bkz: vulnus) (bkz: incisum) Facebook Yorumları

vulnus morsum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika ısırık yarası.(hayvandan) (bkz: vulnus) (bkz: morsum) Facebook Yorumları