Toraks

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: thorax, chest, Brustkorb. Eski Yunancadaki θώραξ ‎(thṓrax, “göğüs kısmı, zırh levhası, korse”) kelimesinden türemiştir. Anlamı; göğüs kısmı, göğüs kafesi. Torakalis, Torasik veya

collum

Tahmini okuma süresi: 1 dakika sinonim: kollum, koll-, kollo-. Ana Hint-Avrupa dilindeki kwol-o- ‎(“boyun, harfiyen ‘kafayı döndüren’”) kelimesinden türeyen kʷékʷlos ‎(“çember, tekerlek”) kelimesi Eski Dutch dilinde ve Eski

Clostridium tetani

Tahmini okuma süresi: 1 dakika ince, hareketli, çubuk formunda, gram positif, anaerob bir bakteri. (bkz:clostridium) (bkz: tetani) Terminal kısımlarda yuvarlak sporlar bulunur.     Patogenez: primer istilacı

Clostridium

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Clostridien kloster kelimesinden gelmektedir. Gram pozitif, çoğu hareketli, obligat anaerob, katalaz negatif, fermentatif, endospor üreten çubuk şeklindeki bakterilerdir. Toprakta, insan ve

falciform

Tahmini okuma süresi: 1 dakika orak şeklinde, orağa benzeyen, oraksı (bkz: falcial) Facebook Yorumları

Kaput

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Caput, Haupt, head. Ana-İtalik dilindeki kaput kelimesi, Ana Hint – Avrupa dilindeki kauput-, káput kelimelerinden türemiştir. Latincede(n); baş, kafa. Facebook Yorumları

lamina cribrosa ossis ethmoidalis

Tahmini okuma süresi: 1 dakika os ethmoidalin elek tabakası. (bkz: lamina) (bkz: cribrum) (bkz: ossis) (bkz: ethmoidalis) Facebook Yorumları

descendens

Tahmini okuma süresi: 1 dakika latincedir; descensus’dan gelmektedir . (bkz: descensus) (bkz: descending) (bkz: descendent)   Facebook Yorumları