descendens

Tahmini okuma süresi: 1 dakika latincedir; descensus’dan gelmektedir . (bkz: descensus) (bkz: descending) (bkz: descendent)   Facebook Yorumları

assendens

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: ascendens. Latincedeki ascendō kelimesinin şimdiki zamandaki halidir. Anlamı: Yükselen, çıkan. Facebook Yorumları

crux

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Kruks  Ana Hint-Avrupa dilindeki *(s)ker- ‎(“dönmek, eğmek”) kelimesinden türemiştir. Latincede anlamları: Suçluların çarmıha gerildiği tahta iskelet. İdam kaçağı, asılmayı hak