assendens

Sinonim: ascendens. Latincedeki ascendō kelimesinin şimdiki zamandaki halidir. Anlamı: Yükselen, çıkan. Facebook Yorumları

crux

Sinonim: Kruks  Ana Hint-Avrupa dilindeki *(s)ker- ‎(“dönmek, eğmek”) kelimesinden türemiştir. Latincede anlamları: Suçluların çarmıha gerildiği tahta iskelet. İdam kaçağı, asılmayı hak

sirkumfleksus

Sinonim: kirkumfleksus. Latincedeki circumflectō‘nun gelecek zamandaki pasitf ortacı olan circumflexus‘dan türemiştir. Bükültülecek, katlanacak anlamlarına gelir. Sayı Tekil Çoğul Hal /  Cinsiyet