árthron

Sinonim: arthron, arthr-, arthtro-, artr-. arto-. Antik yunancadaki ἀραρίσκω ‎(ararískō) kelimesinden türemiştir. Yunancada eklem anlamına gelir. Facebook Yorumları

mûs

Sinonim: miy-, miyo, my-, myo. Ana Hint-Avrupa dilindeki muh₂s kelimesinden türemiştir. Latincedeki mūs, Eski İngilizcedeki mūs (İngilizcedeki mouse) kelimeleri de buradan türemiştir. Antik Yunancada μῦς  ‎(mûs)’un

katatonie

travma sayesinde hastanın istemli hareket edememesi.. (bkz:kata) (bkz: tonie) Facebook Yorumları

Tetanus

Sinonim:Tetanos, Kazıklı humma, lockjaw, Wundstarrkrampf extrem kasılma sonucu oluşmuş kas krampı. Epidemiyoloji: Endüstri devletlerinde yüksek aşılanma oranından dolayı çok nadir görülür. Gelimekte olan

vulnus lacer

üst derinin yırtılıp alttakinin ortaya çıkması. (bkz: vulnus) (bkz:lacer) -infeksiyon, kesim sırasında ortaya çıkar. Facebook Yorumları