Ensefalon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Enkefalon, encephalon, enzephalon, ensefal-, encephal-, enzephal-.  Antik Yunancadaki ἐγκέφαλος ‎(enképhalos, “Kafanın içinde”) kelimesinden türemiştir. Kafanın içerisi demektir. Beyni ifade eder.

oksiput

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: occiput. Latincedeki ob ‎(“ardında”) + caput ‎(“kafa”) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş  occipitium ‎(“Kafanın arka kısmı”) kelimesinden türemiştir. Oksipital veya oksipitalis (Sin: Occipitalis, occipitālis); Kafanın

efferent

Tahmini okuma süresi: 1 dakika içeriden dışarıya taşımak, götürmek anlamına gelir. nörofizyolojik kökenli bu kelime , sinir uçlarında belirli bir bölgeden alınan uyarının bir başka

afferent

Tahmini okuma süresi: 1 dakika içeriye taşıyan, içeri götüren anlamına gelir. sinir hücrelerinin aldıkları sinyali belirli bir alana götürmesidir. Facebook Yorumları

vulva

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: vulv-, vulvo-. Ana Hint-Avrupa dilindeki welH- ‎(“dönmek, sarmak”) kelimesinden türemiştir.Latincedeki anlamı ise(f); kadın üreme organının dış kısmının tamamı. Hal Tekil

mastós

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: μαζός (mazós), μασδός (masdós), μασθός (masthós), mast-. Ana Hint-Avrupadaki *meh₂d- (“ıslak, parlak, yağ, besili”)’dan türeyen Antik Yunancadaki μαδάω (madáō, “nemli olmak”)’den türemiştir. Anlamları(m): Göğüs ön