Kalça kemiği

Sinonim: Hüftbein. Latincedeki os coxae‘dır (Okunuşu; os koksa). (Bkz: os) (bkz: koksa) Kısımları: Böğür kemiği  Oturak kemiği Edep kemiği Facebook

pylorus

Sinonim: pilorus. Antik Yunanca’daki πυλωρός (pulōrós, kapıcı)’den türemiştir. Latincedeki(m) anlamları: Midenin onikiparmak bağırsağına olan açıklığıdır. Çoğul hali pylori’dir. Sıfat hali; pylorica, Aitlik bildiren hali;

adrenal

Latincede; böbrek bitişiği, üstü anlamlarına gelir. (Bkz: ad–ren–al) Facebook Yorumları

Adenom

Sinonim: adenoma, adenomas veya adenomata (çoğul hali), adenomata Salgı bezlerindeki epithel hücrelerde bulunan iyi huylu tümördür. (bkz: aden – om) 1) Çeşitleri Prostat adenomu (prostate adenoma) 

Diabetes mellitus

Bal tatlılığına geçiş. (bkz: diabetes) (bkz: mellitus) Belirtileri idrar miktarını yükseltir (poliüri) idrarda glukoza rastlanır. (Glikoüri)  Komorbidite: Nekrobiyozis lipidika Malum perforans

Kosta

Sinonim: Eye kemiği, kosto-, cost-, costo-, rip, rippen. Ana Hint-Avrupa dilindeki *kost- kelimesinden türeyen Latincedeki costa kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Anlamları: Kaburga