margo

latincede; sınır. kenar. Facebook Yorumları

sirkumfleksus

Sinonim: kirkumfleksus. Latincedeki circumflectō‘nun gelecek zamandaki pasitf ortacı olan circumflexus‘dan türemiştir. Bükültülecek, katlanacak anlamlarına gelir. Sayı Tekil Çoğul Hal /  Cinsiyet

rāmus

Ana Hint-Avrupa dilinden türemiştir. Latincede dal anlamına gelir. Hal Tekil Çoğul nominatif rāmus rāmī genitif rāmī rāmōrum datif rāmō rāmīs akusatif

auricula

Sinonim: orikula, aurikula, oricla, ōricula, auricle, auricle. Latincedeki auris ‎(“kulak”) kelimesi ve -icul ekinin birleşmesinden oluşmuştur. Anlamları: Kulağın dış kısmı; kulak kepçesi. Kulağın kendisi. Hal Tekil

Sinister

Latincede; Sol taraf. Sayı Tekil Çoğul Cinsiyet Maskulin Feminin Nötr Maskulin Feminin Nötr Tekil sinister sinistra sinistrum sinistrī sinistrae sinistra

Dekster

Sinonim: dexter. Latincede; Sağ taraf. Sayı Tekil Çoğul Cinsiyet Maskülen Feminin Nötr Maskülen Feminin Nötr Nominatif dexter dextra dextrum dextrī dextrae

Atriyum

Sinonim: Atrium. Ön oda, ön boşluk Kulakçık Facebook Yorumları

cervical

Boyuna ait. Facebook Yorumları