Aksilla

Sinonim: axilla. latincede(f); koltuk altı. Aksillaris(axillaris), koltuk altına ait demektir. Facebook Yorumları

cubital

dirsek. Facebook Yorumları

impotentia

yapamamak, edememek. (bkz: im) (bkz: potentia) Facebook Yorumları

occipitium

kafanın arka kısmı. Facebook Yorumları

Varikosel

Sinonim: Varicocele, Varikozele, Krampfaderbruch. Varisli damarların fıtığıdır. (Bkz; Varik-o-sel) Facebook Yorumları

paralis

kulak hizasında bulunan tükürük bezleri.. Facebook Yorumları

submandibulare

alt çeneye ait.. Facebook Yorumları

sub

Sinonim: sub- Ana Hint-Avrupa dilinde upo (altında, aşağısında) kelimesinden gelmektedir. latincede; aşağısında, alt tarafında. Az, yetersiz, hafif derecede anlamlarına ön ek. Facebook Yorumları

varix

Sinonim: varik-, variko-, varic-,  varico-. Ana Hint-Avrupa dilindeki *wer- ‎(“dağlık arazi, yüksek”) kelimesinden türemiştir. Latincede varisli damar demektir. Latincedeki vāricus kelimesi ile

submental

çene altı, çene ucu . (bkz: sub) Facebook Yorumları