Morbus Hashimato

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Hashimoto tiroiditi, chronic lymphocytic thyroiditis, Hashimoto’s disease. Hastalığın adı Japon patolog Hakaru Hashimoto (1881-1934)’da gelir. Hastalık ise kalkan bezlerinin

Sarkoidoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Besnier-Boeck hastalığı. Bağışıklık hücrelerinin vücudun farklı yerlerinde toparlanması (bkz; Granülamatoz) ile karakterize edilen bir hastalıktır. (Bkz; Sark–oid–oz) 2.Belirtiler Hastalığın

Flaster

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Pflaster, plaster. Latincedeki emplastrum (“bir yara bandı, bandaj”)’dan türemiştir. 2. Tipleri 2.1. Sprey yara bandı Facebook Yorumları

Sargı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Bandaj, bandage, dressing, Verband. Dışarıdan uygulanan bir yara bakım tekniğidir. 2. Sargı tipleri Sargı bezi; Gazlı bez, Üçgen sargı,

debridman

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: debridement, Débridement. Fransızcadaki débrider +‎ -ment’nin bileşiminden oluşmuştur.Yaranın çevresinin ölü dokuların alınarak alanın temizlenmesidir. Facebook Yorumları

Yara örtüleri

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Wundauflage, Wound dressing. Yara bakımı için kullanılan bir sargı tipidir.   2.Tipleri 2.1. İnaktif yara örtüleri Geleneksel yara örtüleri;

Cerrahi yara bakımı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Surgical wound care, Chirurgische Wundversorgung. Yaranın cerrahi teknikler ile tedavi edilmesidir. Yaranın tekrardan gözlemlenmesi (inspeksiyon) ise yara revizyonu olarak

Apelasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Appellation. Latincedeki appellō +‎ -tiō‘dan türeyen appellātiō‘dan türemiştir. Anlamları: (Üst makamlara) temyiz İsim, Ünvan, rütbe, Söyleniş, telaffuz. Hal Tekil Çoğul Nominatif

Peutz-Jeghers sendromu (PJS)

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Peutz-Jeghers Syndrome, Hutchinson-Weber-Peutz-Syndrom, Peutz-Jeghers Hamartose. Otozomal dominant kalıtım ile aktarılan sindirim yolunda polip oluşumu, mukokutan alanda pigment anormalliklerinin bulunduluğu

Soy-içi üreme

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Inbreeding, İnzucht. Akraba içi üreme sonucu oluşan döldür. Soy-içi üreme katsayıının hesaplanması; Facebook Yorumları