Biyotik potansiyel

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Biotic potential, biotische Potential. Farazi olarak en uygun koşullar altında sınırlandırıcı etkenler olmadan, bir popülasyonun büyüme kapasitesidir. Facebook Yorumları

Besin ağı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Besin zinciri.  Besin zincirlerinin doğal olarak bağlaşmasıdır. Besin ağlarında trofik düzeyler ve konumlar bulunur. İlk katmanda bulunan bitkiler gibi temel türler

Biyosönoz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: biocoenosis, biocenosis, biocenose. Birbiriyle beraber yaşayan organizmaların bulundukları bir biyotik topluluk içindeki etkileşimleridir. (Bkz; Biyo–sön–oz) Facebook Yorumları

koinoûn

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: -sön, -cen, -ceon. Yunancadaki  koinós’un isim hali olan koinoûn’dan türemiştir. Ortaklık, paylaşamak anlamlarındadır. Facebook Yorumları

Konfabulasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Confabulation, Konfabulation. Latincedeki fabula (“masal, hikaye”)’dan türeyen fabulari (“konuşmak”)’nin com- (“birlikte”) ön eki ile bileşmesinden türeyen confabulari (“birlikte konuşmak”)’den dilimize geçmiştir. Anlamları: Normal bir

Fabulasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Fabulation. Latincedeki fābula (“masal”)’dan türeyen fābulor (“hikaye anlatmak, sohbet”)’ın geçmiş zamandaki edilgen çatısı fābulātus‘un anlamları: Uydurulmuş hikaye anlatmak, Masalsı veya masala

Süksesyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki successus ‘dan türeyen successiō Fransızcadaki succession üzerinden dilimize geçmiştir. Anlamları: Belirli bir düzen, sıra ile devam eden, Kraliyet güçlerinin geçisi. Hal

competītiō

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: compétition. Latincedeki con- + petō‘nun bileşiminden oluşan competō‘nun -tiō ekini almasıyla oluşur. Anlamları: Rekabet, Yarışma.   Hal Tekil Çoğul Nominatif competītiō competītiōnēs Genitif

Nalakson

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Naloxon. Ticari ismi:  Narcanti® . Bir opioid antagonisttir. Aşırı Opiod dozlarında antidot olarak verilir. Facebook Yorumları

Tautomeri

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Tautomers, Tautomerie. Birbirlerine dönüşebilen kimyasal bileşiklerin yapısal izomerlerinin denge halinde bulunmasıdır. Bu izomerlerinin her birine tautomer denir. (Bkz; Taut-o-mer–i)