Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi

Sinonim: Extracorporeal shockwave therapy (ESWT), Extrakorporale Stoßwellentherapie. Şok dalgası bir ortamdaki ses hızını aşan enerji yüklü dalgayı ifade eder. Ekstrakorporeal ise, vücut dışından

Karpal tünel sendromu (KTS)

Sinonim: Carpal tunnel syndrome (CTS), Karpaltunnelsyndrom. Medyan sinirin el bileğinde sıkışmasını ifade eder. Kol ile el arasındaki eklem bölgesinde bağ dokudan oluşmuş tünel

Tünel

Sinonim: tunnel. Eski Fransızcadaki tonne (“fıçı”)’nin küçültme eki alan hali olan tonel (“fıçıcık”) veya tonnelle (“varil”)’denn türemiştir. Anlamları: Yer veya su altı geçiti, Bir engelin üzerinden veya

Kronik lenfositik lösemi (KLL)

Sinonim: Chronic lymphocytic leukemia (CLL), chronische lymphatische Leukämie (CLL). B bağışıklık hücrelerinden oluşmuş, az kötü huylu Non–Hodgkin lenfom tipi bir lösemi türüdür. (Bkz; Kronik) (Bkz; lenf-o-sit–ik ) (Bkz;

Kronik

Sinonim: chronic, chronisch, chronick. Antik Yunancadaki χρόνος (khrónos, “zaman”)’dan türeyen χρονικός (khronikós, “zamanın”) Latincede chronicusdiye ifade edilmiştir. Eski Fransızcadaki cronikeyoluyla dilimize geçmiştir. Anlamları: Uzun süredir devam eden bir probleme ait, Yavaş

Virchow triadı

Sinonim: Virchow’s triad, triad of Virchow,  Virchow-Trias. Alman patolog Rudolf Virchow (1821–1902)’un betimlediği toplardamarda pıhtılaşmayı tetikleyen bu üçleme, 3 ana faktörü ifade eder. Hiperkoagülabilite,

Epikutan testi

Sinonim: Yama testi, Epikutantest, Patch-Test. Hangi maddenin alerjik tepkiye yol açtığını anlamak amacıyla yapılan, deriye alerjik maddeler yapıştırılarak tepki verip vermediğine bakınılır.

Frengi

Sinonim: Sifiliz, Syphilis, Lues (venerea), harter Schanker, Franzosenkrankheit (maladie française). Cermencedeki franke özgür, muaf anlamına gelirken, Latincede Francus veya Frank, Fransız demektir. Arapçada ise her Batı Avrupalı için kullanılırken, frengi

Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) testi

Sinonim: Zührevi hastalıklar araştırma laboratuvarı, Sifilis hastalığı için geliştirilen bir kan testidir. Bu testin ismi ise onu geliştiren laboratuvarın epinonimidir.

Doksisiklin

Sinonim: Doxycyclin. Ticari isimleri: Vibramycin®, Monodox®, Tetradox®, Doryx® ve Atridox® Bir tetrasiklin antibiyotiğidir. Streptomiçes adlı bir mantarın ürettiği bir maddedir. Bakterilerdeki ribozamal protein sentezini engeller.