Panik atak

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika ICD-10 ⇒ F 41.0 Herhangi bir nesnesel uyarı olmadan vücutun aniden yoğun korku veya endişe ruh hali içinde vücudun “kaç

Yoksunluk sendromu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Drug withdrawal, Entzugssyndrom, Abstinenzsyndrom. Bir maddenin kullanımına devam edinilmemesi veya alışılan dozdan daha azının alınması durumunda ortaya çıkan bir

Düşünce bozukluğu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Thought disorder (TD), Denkstörungen. Düşünme sürecinin bir hastalık yüzünden etkilenmesine denir. Facebook Yorumları

Depresyon

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Depression. Latincedeki deprimere (aşağı doğru bastırmak) fiilinden türemiştir. 1)Belirtileri; Odaklanma sorunu Unutkanlığın artması Sinirlilik, Endişeli ruh hali, İştahsızlık (Kilo

Podyum

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Eski Yunancada πούς (poús, “ayak”)’ın küçültme eki almış hali olan πόδιον (pódion, “temel”), Latincedeki podium aracılığıyla dilimize geçmiştir. Anlamları; Üzerine çıkılan bir platform; orkestra

Toplum kökenli pnömoni

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: community acquired pneumonia, CAP. Hastane veya diğer hastalıklarla bağlantılı olmayan çevreden normal koşullar altında muzdarip olunan zatürre çeşididir. (Bkz;

Voiding sistoüretrografi (VSUG)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: voiding cystourethrography, VCUG. Renklendirici madde ile idrar torbası ve idrar yollarının kontrol edilmesi işlemidir. (Bkz; Voiding) (Bkz; sist-o-üretr-o-graf-i )

Primer silyer diskinezi (PSD)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: primary ciliary dyskinesia, Immotile-cilia-syndrome. Sil uzantısı olan hücrelerdeki genetik kaynaklı sorundan oraya çıkan sendromdur. (Bkz; Primer) (Bkz; silyer) (Bkz;

Membranoproliferatif glomerülonefrit

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: membranoproliferative glomerulonephritis. Böbrek cisimciğinin enflamasyonunun bir çeşididir. (Bkz; Membran-o-proliferat-if) (Bkz; glomerül-o-nefr–it) 1)Teşhis Kan tahlili C3 Kompleman değeri↓ Facebook Yorumları

akut poststreptokoksik glomerulonefrit

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: acute poststreptococcal glomerulonephritis (APSGN), post-streptococcal glomerulonephritis. Nefritojen Stretptokoklar tarafından başlatılan bir bağışık tepkimesiyle oluşan böbrek cisimciğinin (Glomerulus) enflamasyonudur. (Bkz;