Pistil

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki pistillum‘dan türeyen Fransızcadaki pistil‘den türemiştir. Botanikte; çiçeğin merkezinde bulunan ayrık bir yapının polenleri toplaması, meyve üretmesin, sağlar. Stigma, style

Petiyol

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki pes‘in küçültme eki almış hali olan petiolus (“küçük ayak”)’dan türeyen Fransızcadaki  pétiole‘den dilimize geçmiştir. Anlamları; Yaprak sapı; yaprağı gövdeye bağlar, Böceğin

Krebs döngüsü

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: trikarboksilik asit döngüsü veya Sitrik asit döngüsü, citric acid cycle (CAC), TCA cycle (tricarboxylic acid cycle), Krebs cycle Aerobik organizmaların metabolizmasındaki önemli bir biokimyasal

Sinir

Tahmini okuma süresi: 1 dakika siŋir “kas, kas lifi” [Uygurca]’dan gelerek dilimizde de kulanılmaya devam etmiştir. Sinir lifleri tipleri A tipi B tipi C tipi;

Hafıza

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim:  Bellek. Bağlama bağlı oluarak bilginin hatırlanması episodik hafızaya bağlıdır. Facebook Yorumları

Cinsellik

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Carl jung’a göre memnun olmak için bir ihtiyaç olarak görülür. Facebook Yorumları

Utilitarizm

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Bir eylemin yarar sağladığı sürece doğru olduğuna inanan ahlaki teorem. Jeremy Bentham faydacılığın kurucusu olarak kabul edilir. Facebook Yorumları

Kriyotron

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Süper iletkenlik için kullanılan şalterdir. (Bkz; Kriy-o-tron) Facebook Yorumları

Atom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki ἀ- (a-, “olumsuzluk ön eki”) +‎ τέμνω (témnō, “Ben keserim”)’dan türeyen  ἄτομος (átomos, “bölünemez”)’den sırasıyla türeyen Latincedeki atomus (“en küçük parçacık”) ve Fransızcadaki athome‘dan dilimize geçmiştir. Facebook Yorumları

Çiçek hastalığı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Virüsün sebep olduğu enfeksiyon hastalığıdır. Facebook Yorumları