Hardy-Weinberg eşitliği

Tahmini okuma süresi: 2 dakika Sinonim:  Hardy–Weinberg principle, Hardy–Weinberg equilibrium, model, theorem, law, Hardy-Weinberg-Gleichgewicht (HWG). Gen frekanslarının hesaplanması için İngiliz matematikçisi Hardy ve Alman Weinberg’in 1908 yılında geliştirmiş oldukları istatiksel prensiptir.  

Ekoloji

Tahmini okuma süresi: 4 dakika Ekoloji kelimesi ilk defa 1866’da Ernst Haeckel tarafından kullanılmıştır.   1.Popülasyonların yapısı 1.1.Yaşam alanı 1.2.Demografik 1.3. Popülasyon genetiği 2.Popülasyonun büyüklüğü

vespertīliō

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki vesper (“akşam”) sözcüğünden türemiştir. Yarasa anlamındadır. Hal Tekil Çoğul Nominatif vespertīliō vespertīliōnēs Genitif vespertīliōnis vespertīliōnum Datif vespertīliōnī vespertīliōnibus Akusatif vespertīliōnem

Fenotipik plastisite

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Phenotypic plasticity, Phenotypische plastizität. Çoklu fenotipi ifade eden tekil bir genotipin çevresel uyarılara karşı vermiş olduğu tepki sürecidir. Facebook

Yara

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Nedbe. Yaraların bakımı Yara revizyonu ve inspeksionu Yara temizliği Cerrahi yara temizliği; (Gerekirse) yara çevresindeki nekrotik dokuların kesilip uzaklaştırılması,

Emigrasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Emigration. Bir kişi veya topluluğun buluduğu yeri bırakıp bir başka popülasyonun olduğu alana dahil olmasıdır. (Bkz; E-migr-asyon)   Facebook

İmigrasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Immigration. Bir birey veya topluluğun doğup büyüdüğü alandan bir başka alana geçmesidir. (Bkz; İ-migr-asyon) Facebook Yorumları

Estivasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Aestivation, Ästivation, æstivation, estivation. Latincedeki aestus (“ısı”)’dan türeyen aestivare‘den türemiştir. Anlamları: Yaz aylarındaki metabolik depresyon ve hareketsizlik hali, (Botanik) bir

phorbḗ

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Forb, food. Antik Yunancadadaki φέρβω (phérbō, “beslemek”) +‎ -η (-ē, sona gelen isim yapan ek)’den türeyen φορβή (phorbḗ)’nin anlamları: Odunsu olmayan çiçekli bitki. Facebook Yorumları

Karşılıklı bağımlılık

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Interdependence, Interdependenz. Avcı-av arasındaki ilişkide olduğu üzere, av popülasyonunun sayısının azalması halinde avcı popülasyonun az yiyecekten dolayı azalması ve