Nervozus

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: nervōsus. Latincedeki nervus (“sinir, enerji”) +‎ -ōsus‘nun bileşiminden oluşmuştur. Latincedeki bu sıfatın anlamları: Sinirli, Gergin, Güçlü, kuvvetli, enerjik. Sayı Tekil Çoğul Hal

Bulimiya

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: bulimia. Antik Yunancadaki βοῦς (boûs, “inek, öküz”) +‎ λῑμός (līmós, “açlık”)’den türeyen  βουλιμία (boulimía, “şiddetli açlık, öküz gibi aç”) kelimesinden dilimize geçmiştir. Facebook Yorumları

Oasis

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Mısırcadaki  wḥꜣt (“Vaha, kazan”)’den türeyen Antik YunancadakiὌασις (Óasis)’den türemiştir. Roma imparatorluğu zamanında suçluların sürgüne gönderildiği, modern zamanda Libya çölünde bulunan Dakhla ve

Nöroleptik Malign Sendrom (NMS)

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Nöroleptik veya antipsikotik ilaçlara verilen tepki sonucu oluşan insan hayatını tehdit eden bir sendromdur. (Bkz; Nöroleptik) (Bkz; Malign ) (Bkz;

Haloperidol

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ticari ad: Haldol. Dopamin reseptörlerine antagonist şekilde işleyen maddedir. Antipsikotik ilaç olarak da görülür.   1)Endikasyon Psikotik bozuklukların manifestasyonunda, Tik,

Plevra efüzyonu

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: pleural effusion, Pleuraerguss. Plevranın iki zarı arasında sıvı birikmesidir. (Bkz; Plevra) (Bkz; efüzyon) 1)Belirtiler 500 ml sıvı birikene kadar

Sertralin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Ticari adlar: Zoloft®. Selektif Serotonin-Reuptake-Inhibitör (SSRI) grubuna ait bir etken maddedir. Bir antidepresandır. 1)İndikasyon Depresyon Borderline Sendrom Dürtü bozuklukları Panik

Metamfetamin

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: methamphetamine. Aşırı bağımlılık yaratıcı potansiyele sahip bir madde, kimyasal olarak fentenil amin olarak adlandılır. Tam sistematik adı ise (IUPAC);

Kokain

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Cocaine. Keçuva dilinde Erythroxylaceae ailesine ailt bitkilerin bazılarına şekillerinden ötürü kuka (kanca) denilir. İspanyolcaya Coca olarak geçmiştir. Kokain olarak

Ekstazi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: ecstasy. Antik Yunancadaki ἐκ (ek, “dışarı”) ve ἵστημι (hístēmi, “ben dururum”)‘un bileşiminden oluşan  ἐξίστημι (exístēmi, “Ben (bulunduğum) yerden çıkarım, yer değiştiririm”), ἔκστασις (ékstasis) ismi Latincede ecstasis