Korolla

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki corōna (“çelenk, taç”)’ın küçültme eki almış hali olan corōlla‘dan türemiştir. Hal Tekil Çoğul Nominatif corōlla corōllae Genitif corōllae corōllārum Datif

HeLa hücre hattı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Afroamerikan hasta olan Henrietta Lacks (* 1. August 1920, Roanoke (Virginia), † 4. Oktober 1951, Baltimore (Maryland))’nın rahim ağzı tümöründen

Ekosistem

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Belirli bir alandaki canlılar ve onları saran cansız yapıları ifade eder. (Bkz; Eko–sistem) Facebook Yorumları

Sistem

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki σύν (sún, “ile, beraber”) + ἵστημι (hístēmi, “ben duruyorum”)’dan türeyen σύστημα (sústēma, “organize olmuş bütün, vücut”) Latincede systēma diye ifade edilmiştir. Burdan dilimize geçmiştir. Facebook Yorumları

Hücre bağlantıları

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim:  interselüler köprü. Bazı çok hücreleri organizmalarda bulunan epitel hücrelerin adhezyonunu sağlayan yapıdır. Facebook Yorumları

trousseau

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki tortus‘dan türemiş olan Fransızcadaki trousse (“demet”)’nın küçültme eki almış halidir. Anlamları: Gelinin düğünü ve evlilik hayatı için topladığı kıyafet ve

RNA

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Açılımı Ribo Nükleik asit‘tir. Riboz şekeri içerir. mRNA UTR (untranslated region) içerir. Zİncirin ucundaki iki kodlanmayn alanı ifade eder. Facebook

Sakkaroz

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Sükroz, çay şekeri.  Latincedeki saccharum (şeker)’den türemiştir. Bir glukoz ve bir fruktoz molekülünün bir araya gelmesiyle meydana gelen disakkarittir. Facebook Yorumları

Üropigial

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki οὐρά (oura) “kuyruk” ve πυγή (puge) “but” οὐροπύγιον (ouropugion)’dan türeyen Latincedeki uropygium’den geçmiştir. Facebook Yorumları

Bryum

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki βρύω (brúō, “patlamış, bol olması, kaynaması”)’dan türeyen βρύον (brúon, “ağaç yosunu, istiridye yeşili”)’den türemiştir. Botanikte kara yosununu ifade eder. Facebook Yorumları