Aktinik keratoz

Sinonim: Actinic keratosis, Solare Keratose, Lichtkeratose, aktinische Keratose. Derinin en üst tabakasında çevresi kırmızı, kepekli lezyonlar ile karakterize edilen yassı hücreli bir

aktī́s

Sinonim: ἀκτῑ́ν (aktī́n), actin-, aktin-. Antik Yunancadaki ἀκτῑ́ς  (aktī́s)’in anlamları: Işın, ışın huzmesi, (Mecazi) parlaklık, görkemli, Tekerlek parmaklığı.   Facebook Yorumları

Lachman testi

Sinonim:  Lachman test. Dizdeki ön çapraz bağların sağlamlığını denemek için yapılan bir klinik testtir. (Bkz; test) Amerikadaki Philadelphia eyaletindeki Temple University’de

test

Latincedeki *tersa (“kuru toprak”)’nın geçmiş zamandaki ortacı olan *terstus’dan türeyen testum(“topraktan kap, topraktan tencere, topraktan kabın kapağı”), Eski Fransızcada test, teste (“bir toprak kap, özellikle içinde metallerin

OSTEOKONDRİTİS DİSSEKANS

Sinonim: Osteochondritis dissecans (OCD, OD), Osteochondrosis dissecans. Kıkırdağa yakın bir kemik parçasının canlılığını yitirmesi ve altındaki kemik yatağından ayrılması karakterize edilen hastalıktır. Kemiğe yakın

Opioid reseptörleri

Sinonim: Opioid receptors, Opioidrezeptoren. Engelleyici G-proteini kenetli reseptörlerinin oluşturduğu bir reseptör grubudur. Bu gruba opioidler bağlanır. Tipleri:   Reseptör Alt tipleri Bölgesi İşlevi

Amitriptilin

Sinonim: Amitriptyline, Amitriptylin.   Ticari ad: Elavil®. Trisiklik antidepresiva grubuna ait bir ilaçtır. Öncelikli olarak depresyon tedavisinde veya uzun süren ağrıların tedavisinde kullanılır.

Postherpetik Nevralji

Sinonim: Postherpetic neuralgia (PHN), Post-Zoster-Neuralgie (PZN), postherpetische Neuralgie, postzosterische Neuralgie. Zona virüsünün sebep olduğu çevresel sinir hasarından dolayı oluşan sinir ağrısıdır. Normal bir dermatomal

İyontoforez

Sinonim: Iontophoresis, Iontophorese, Iontopherese. Deri üzerinde küçük bir voltaj farkı yaratarak ilaçların emiliminin artılmasını sağlayan yöntemdir. Derinin en üst tabakasında moleküllerin taşımacılığı

İyon

Antik Yunancadaki εἶμι (eîmi, “giderim”)’nin şimdiki zamanda nötr ortacı olan ἰόν (ión, “gidiyorum”)’dan dilimize geçmiştir. Anlamı Bir atom veya atom grubunun elektriksel yüke sahip olmasıdır. Örneğin