Diclovit®

Sinonim: Diklovit. 1kapsül içindeki etken maddeleri; 25 mg Diklofenak-Natrium, 50 mg Thiaminhidroklorid (Vitamin B1), 50 mg Piridoksinhidroklorid (Vitamin B6), 0,25

agō

Ana Hint-Avrupadaki *h₂éǵeti‘den türeyen Ana İtalikdeki *agō‘dan türemiştir. Latincedeki anlamları: Ben yaparım, davranırım, hareket ederim, Ben başarırım, yönetirim, agilis ise yapabilen, kolayca hareket

neglēctus

Sinonim: neglect. Latincedeki nec (“olumsuzluk ön eki”) + legō (“almak, seçmek”)’nın bileşiminden oluşan neclegō, neglegō (“aydınlatmak, ihmal, kaldırmamak”)’nun geçmiş zamandaki edilgen ortacıdır. Tıpta; dikkat bozukluğu ile karakterize edilen

recresco

Latincedeki  re–“yine, tekrardan” + creistre (“büyümek”, crescere “büyümek” )’nin birleşmesinden oluşmuştur. Burdan sırasıyla türeyen Fransızcadaki recrestre, Almancadaki Rekrutierung ve İngilizcedeki recruit; askeride yeni asker alınımı ile birliğin güçlenmesini ifade

Ötenazi

Sinonim: euthanasia, euthanasie. Antik Yunancadaki εὐ- (eu-, “iyi”) + θάνατος (thánatos, “ölüm”)’nın bileşiminden oluşan εὐθανασία (euthanasía)’dan türemiştir. Bilinçli ve isteyerek bir kişiyi veya hayvanı çekmiş olduğu ağır acılardan dolayı veya sahip

Sartoryus

Sinonim: Sartorius. Latincedeki sarciō (“ben yamarım, tamir ederim”) fiilinin geçmiş zamandaki ortacı olan sartus‘dan türeyen sartor‘un isim yapan ek olan ius(-yus) almasıyla

Diseksiyon

Sinonim: Dissection, Dissektion. Latincedeki dis- (“ayrı ayrı, parça parça”) + secare (“kesme”)’nin bileşiminden türeyen dissecare (“paçalara ayırmak, dilimlemek”) kelimesinden türemiştir(Bkz; di–seks–iyon). Anlamları: Hayvan veya Bitki anatomisini incelemek

Parafimoz

Sinonim: Paraphimosis, paraphimose. Sünnet derisinin penis başının arkasında sıkışıp şişmesiyle klinikte tablo edilen durumdur. (Bkz; Para–fim–oz) Facebook Yorumları

fragilitās

Latincedeki fragilis +‎ -tās‘ın bileşiminden türemiştir. Anlamları: Gevreklik, kırılganlık, çelimsizlik, Zayıflık, narinlik, Hal Tekil Çoğul Nominatif fragilitās fragilitātēs Genitif fragilitātis fragilitātum Datif fragilitātī

podágra

Antik Yunancadaki πούς (poús, “ayak”) +‎ ἄγρᾱ (ágrā, “avlamak”)’nun bileşiminden türeyen ποδᾰ́γρᾱ (podágrā, “ayak için bir tuzak; bir ayak hastalığı, gut hastalığı”)’den türemiştir. Yunancadaki ποδάγρα (podágra) gut hastalığını ifade eder. Facebook Yorumları