lyell sendromu

Sinonim: Toksik Epidermal Nekroliz, Toxic epidermal necrolysis (TEN), Epidermolysis acuta toxica, Syndrom der verbrühten Haut. Sitotoksik T-hücrelerinin derideki keratinositlere saldırması ile karakterize edilen hastalıktır.

stevens johnson sendromu

Sinonim: Stevens-Johnson-Syndrom (Dermatostomatitis Baader, Fiessinger-Rendu-Syndrom), Erythema exsudativum multiforme majus ,Stevens–Johnson syndrome (SJS). T Hücrelerinin derideki keratinositlere saldırmasıyla oluşan hastalıktır. Genellikle hastalığın oluşma nedenini oluşturan faktörlerin

Nöroblastom

Sinonim: Nöroblastoma, Neuroblastoma (NB), Neuroblastom. Sinir dokusundaki belirli formdaki kanser tipidir. (Bkz; Nör-o-blast-om) Genellikle böbrek üstü bezlerinden başlayarak omurilik üzerinden karın bölgesi,

Nöroblast

Sinonim: Neuoblast, primitive nerve cell Bölünebilir öncül sinir hücrelerini ifade eder. Bu öncül hücreler bölünemeyen genç sinir hücrelerine doğru gelişir, çevrenin

homovanilik asit

Sinonim: Homovanillic acid (HVA), Homovanillinsäure (HVS), Homovanillinmandelsäure. Dopaminin yıkım ürünü olarak açığa çıkar. İdrar ile vücuttan atılır. Nöroblastom gibi hastalıklarda bu metabolitin seviyesi yüksek çıkıyor.

Vanilmandelik Asit

Sinonim: Vanillylmandelic acid (VMA), Vanillinmandelsäure (VMS, 3-Methoxy-4-hydroxymandelsäure) Adrenalin ve Noradrenalin gibi katekolamininlerin yıkımındaki son metabolittir. Vücuttan idrar ile 24 saat içinde atılır. Facebook Yorumları

nöron spesifik enolaz

Sinonim: Gamma-enolase, enolase 2 (ENO2), neuron specific enolase (NSE), neuronenspezifische Enolase (NSE, ENOG). 12. Kromozomdaki ENO2 geni tarafından kodlanan bu enzim olgun sinir hücrelerinde ve sinirsel kök

Letarji

Sinonim: Lethargie, lethargy. Aşırı yorgunluk ve uyuşuklukla karakterize edilen patolojik tablodur.  Antik Yunancadaki λήθη (lḗthē, “unutkanlık”, Lethe (“Hades’te bir nehir”)) + ἀργός (argós, “çalışmamak”)’ın bileşmesinden sırasıyla türeyen λήθαργος (lḗthargos, “unutkan, halsiz”), ληθαργία (lēthargía, “uyuşuk”)

pilormiyoektomi

Sinonim: pylorotomy, pyloromyotomy,Pyloromyotomie. Hipertrofik pilor stenozu tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemdir. Weber-Ramstedt yöntemi olarak da bilinen bu teknikle seroz tabakaya kadar uzunlamasına

yeşil ağaç kırığı

Sinonim: Yeşil dal kırığı, greenstick fracture, Grünholzfraktur. Genç, yumuşak bir kemiğin bükülmesini ve kırılmasını ifade eden kırık tipidir. Yeşil, yumuşak, kurumamış