Kıl

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Haar, Hair. Memeli hayvanların vücutlarında derilerini örten yapıdır. Facebook Yorumları

Ebelik

Tahmini okuma süresi: 11 dakika Sinonim: Midwifery, Geburtshilfe, Tokologie, Obstetrik. Hamileliğin doğuma kadar takibi, hazılanması ve gerekli acil durumda müdahale edilmesi ile ilgilenen disiplindir. 2.

oniki parmak bağırsağı

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincesi duodenum‘dur. İnce bağırsağın ilk bölümüdür. 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal bir oniki parmak bağırsağında; Villiler hassas; epitel hücrelerin aralarında

Adenoid kistik karsinom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Adenoid cystic carcinoma. Salgı bezlerinden oluşan kanserdir. (Bkz; Aden–oid) (Bkz; kist–ik) (Bkz; karsinom) 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal bir

Glandula parotidea

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Glandula parotis, Parotis, parotid gland. Kulak altı tükürük bezi. (Bkz; Glandula) (Bkz; par–oti–dea ) 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal

Adenokarsinom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Adenocarcinoma. Dokudaki bezlerde oluşan kanser türüdür. 2.Teşhis 2.1. Mikrobiyolojik teşhis Normal bir akciğerde; Plöra, Alveolar duvar, Alveolar makrofaj, Enflamasyon

Meme

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: breast, weibliche Brust. Me-me, emme veya emilen şey anlamındadır. Latincedeki mamma kelimesi de aynı şekilde çocuk dilinden türemiştir. 2.Klinikte

Preparat

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: präparat. Latincedeki pre+ parare hazırlamak’den türeyen praeparare önceden hazırlamak kelimesinin isim hali praeparatum‘dur. Almancası ise praeparat önceden hazırlanmış şey, karılmış ilaç’dır. 2. İşlem

Moleküler patoloji

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: FISH Dokuda mutasyon, amplifikasyon, translokasyon veya yabancı (Virüs) DNAsının tespit edilmesi ile uğraşan patoloji dalıdır. 2.Kullanım araçları PCR, dizileme

İmmünhistokimya

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Immunohistochemistry (IHC). Dokuları bağışıklık kimyasalları ile inceleme yöntemidir. Hücreler ve dokudaki yapılar Antikorlara bağlı boya maddeleri ile boyanır ve belirli