Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
 • Sinonim : Osmolalität, osmole (Osm veya osmol), osmolality.
 • b_\mathrm{osm}=\frac{n_\mathrm{osm}}{m_\mathrm{LM}}
 • 1 kg çözücüde çözülmüş maddenin mol cinsinden miktarıdır. Serum düzeylerine oldukça dar aralıklarda regüle edilir. Serum içerisindeki ozmolalite temel olarak belirleyen sodyum,klorür, glukoz ve üredir
 • Test sıvı-elektrolit ve asit-baz bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
  Osmolalitenin yükseldiği durumlar: Su kayıpları, diabetik ketoaisdoz, hiperozmolar nonketotik koma, diabetes İnsipitus, hiperkalsemi.
  Osmolalitenin azaldığı dururmlar: Primer polidipsi, diabetes insipitus.
  Referans Aralıkları
  :
  Aralık
  Referans Değeri
  1-99 yaş
  275-295 mOsm/kg
Facebook Yorumları