Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Over ven trombozu (OVT), hamilelik dışında da ortaya çıkabilmesine rağmen, tipik olarak doğum sonrası dönemde ortaya çıkan nadir fakat ciddi bir durumdur. Yumurtalıklardan kanı boşaltan yumurtalık damarlarının birinde (veya her ikisinde) bir kan pıhtısı oluşumu ile karakterizedir.

Nedenleri ve Risk Faktörleri

OVT tipik olarak venöz staz, endotel hasarı ve hiper pıhtılaşma gibi faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle oluşur. Risk faktörleri arasında doğum sonrası durum (özellikle sezaryen), pelvik inflamatuar hastalık, malignite, pelvik cerrahiler ve antifosfolipid sendromu veya faktör V Leiden mutasyonu gibi kanın pıhtılaşmasını artıran durumlar yer alır.

Belirtiler

OVT’li hastalar alt karın ağrısı, ateş ve karında ele gelen kitle ile başvurabilirler. Durum bazı hastalarda asemptomatik olabilir ve sadece tesadüfen keşfedilebilir.

Teşhis

Teşhis tipik olarak bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak yapılır. Görüntülemede, tromboze ven genişlemiş, güçlenen tübüler bir yapı olarak görünebilir.

Tedavi

Tedavi genellikle antikoagülasyon tedavisini içerir, genellikle en az 3 ila 6 ay sürer. Şiddetli vakalarda trombolitik tedavi, katetere yönelik tromboliz veya cerrahi trombektomi gerekebilir.

Komplikasyonlar

Tedavi edilmediği takdirde OVT, pıhtının vena kavaya veya renal damarlara yayılması ve hatta hayatı tehdit eden pulmoner emboli gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Nadir durumlarda, pıhtı enfekte olursa sepsise de neden olabilir.

Prognoz

Uygun tedavi ile prognoz genellikle iyidir. Bununla birlikte, özellikle altta yatan trombofilik durumları olan hastalarda durum tekrarlayabilir.

Kaynak:

  1. Karaosmanoglu, A. D., Karcaaltincaba, M., & Oguz, B. (2009). MDCT of the ovarian vein: normal anatomy and pathology. AJR. American journal of roentgenology, 192(1), 295–299. https://doi.org/10.2214/AJR.08.1418
  2. Kim, H. S., Patra, A., Khan, J., & Arepally, A. (2006). Ovarian vein thrombosis: analysis of patient age, etiology, and side of involvement. JVIR: Journal of Vascular and Interventional Radiology, 17(11), 1827–1832. https://doi.org/10.1097/01.RVI.0000242412.58722.2b
Facebook Yorumları