Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Ovarian karsinom, ovarian carcinoma, Ovariankarzinom

 • Halk arasında Yumurtalık kanseri diye bilinir. (Bkz; over)
 • Yüzey epitelinden (koelom) kaynaklanan malign yumurtalık tümörü.
 • Spesifik semptomlar olmadığından, yumurtalık kanseri sıklıkla geç teşhis edilir.
 • Tümör rezeksiyonu ve kemoterapisi ile tedavi edilir.
 • 5 yıllık sağkalım oranı FIGO evre I-II A’da>% 80 ve ileri evrede <% 40’tır.

Tarama

 • Herhangi bir belirti veya semptomu olmayan kadınlarda yumurtalık kanserini test etmenin basit ve güvenilir bir yolu yoktur.
 • Kanıtlar ölümde bir azalmayı desteklemediğinden ve yanlış pozitif testlerin yüksek oranı, kendi risklerinin eşlik ettiği gereksiz cerrahiye yol açabileceğinden, ortalama risk altındaki kadınlarda tarama önerilmez.
 • Pap testi yumurtalık kanseri taraması yapmaz.
 • Yumurtalık kanseri genellikle sadece ileri evrelerde hissedilir.
 • Ortalama risk altında olan kadınlarda CA-125 ölçümleri, HE4 seviyeleri, ultrason veya adneks palpasyonu kullanılarak tarama önerilmez. Genetik faktörleri olanlarda yumurtalık kanseri gelişme riski azaltılabilir. Genetik yatkınlığı olanlar taramadan yararlanabilir. Bu yüksek risk grubu erken tespitlerde fayda sağlamıştır.
 • Yumurtalık kanseri, 50 ila 60 yaşlarındaki (yaklaşık 2000’de bir) yüksek riskli kadın grubunda bile düşük prevalansa sahiptir ve ortalama riski olan kadınların taramasının, tedavi gerektiren bir sorunu tespit etmekten daha belirsiz sonuçlar vermesi daha olasıdır.
 • Belirsiz sonuçların tedavi edilebilir bir sorunun saptanmasından daha muhtemel olması ve belirsiz sonuçlara verilen olağan yanıt invaziv müdahaleler olduğu için, ortalama riskli kadınlarda, herhangi bir belirti olmadan tarama yapmanın potansiyel zararları potansiyel faydalardan daha ağır basmaktadır. Taramanın amacı, yumurtalık kanserini başarılı bir şekilde tedavi edilme olasılığının erken olduğu bir dönemde teşhis etmektir.
 • BRCA1 veya BRCA2 mutasyonları olan kadınlarda koruyucu cerrahi yerine transvajinal ultrason, pelvik muayene ve CA-125 düzeyleri ile tarama kullanılabilir. Bu strateji bazı başarılar göstermiştir.
Kaynak: https://www.mdpi.com/cancers/cancers-11-01357/article_deploy/html/images/cancers-11-01357-g001.pn
Facebook Yorumları