oûs

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: οὖας (oûas), ὦς (ôs), ὠτ- (ōt-), ot-, ús, otós, otos, oto.

Ana Hint-Avrupa’daki *h₂ṓws‘dan türeyen Antik Yunancadaki(n) οὖς (oûs)’den türemiştir. Anlamları:

  1. Kulak,
  2. Duymak,
  3. (Mecazi) casus,
  4. Kulplu sürahi veya bardak.
  • Sinonim 2: –ious, –atous, -ous.

Latincedeki ōsus(“dolu, … dolu olmak) kelimesinden türemiş olan Eski Fransızcadaki -ous ve -eux kelimelerinden türemiştir. Sıfatları isim yapan ektir.

Facebook Yorumları

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.