Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Orta kulak iltihabıdır. (Bkz; Otit) (Bkz; media)

Kaynak: https://www.cdc.gov/getsmart/community/images/ear-infection-lg.jpg

Etiyoloji

Orta kulak iltihabının tetikleyici nedeni genellikle, işitsel tubada, patojenlerin nazofarenksten orta kulağa göç etmesi ile bir ventilasyon bozukluğudur.

Akut otitis mediada en sık görülen bakteriyel patojenler
Streptococcus pneumoniae (özellikle serotip 6, 14, 19, 23)30–40 %
Haemophilus influenzae (alt tip A)15–25 %
Moraxella catarrhalis10 %
Staphylococcus aureus5 %
Β-laktamaz üreteci

Sınıflandırma

 • Görünüşe göre
  • Pürülan orta kulak iltihabı
  • Pürülan olmayan (seröz veya mukoza) orta kulak iltihabı
 • Seyre göre
  • Akut orta kulak iltihabı
   1. İç kulakta (işitme kaybı + baş dönmesi) ve işitme sinirinde hasar
   2. Mastoidit
   3. Yüz felci
   4. Sinüs trombozu
   5. İntrakranial komplikasyonlar; menenjit, epidural apseler vb.
  • Kronik orta kulak iltihabı

Her iki kriterin uygulanması, farklı orta kulak iltihabı formlarının aşağıdaki sınıflandırmasına yol açar:

 • Akut pürülan otitis media (dar anlamda akut orta kulak iltihabı)
 • Alt formları olan kronik pürülan otitis media (kronik otitis media):
  • Otitis media chronica mesotympanalis
  • Otitis media chronica epitympanalis (kolesteatom)
 • Akut seröz otitis media (‘akut tüp kataral’)
 • Kronik seröz otitis media (‘Kronik tüp catarrh’)
 • Kronik mukoza otitis media (‘tutkal kulak’)
 • Hastalık veya patojenine göre
  • Grip otiti
  • Kızamık notiti
  • Mucosusotitis

Klinik

Semptomlar tipine bağlıdır. Aşağıdaki belirtiler hemen hemen tüm formlarda yaygındır:

 • Kulak ağrısı
 • İşitme hassaslığının azalması
 • Orta kulak efüzyonu

Komplikasyonlar

Sinüs trombozu, mastoidit ve yüz felci, akut orta kulak iltihabının tipik komplikasyonlarıdır.

Tedavi

Terapi orta kulak iltihabnın seyrine bağlıdır.

Facebook Yorumları