Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Otit medya, Otitis media, Mittelohrentzündung.

Orta kulak iltihabıdır. (Bkz; Otit) (Bkz; media)

Kaynak: https://www.cdc.gov/getsmart/community/images/ear-infection-lg.jpg

Etiyoloji

Orta kulak iltihabının tetikleyici nedeni genellikle, işitsel tubada, patojenlerin nazofarenksten orta kulağa göç etmesi ile bir ventilasyon bozukluğudur.

Sınıflandırma

 • Görünüşe göre
  • Pürülan orta kulak iltihabı
  • Pürülan olmayan (seröz veya mukoza) orta kulak iltihabı
 • Seyre göre
  • Akut orta kulak iltihabı
   1. İç kulakta (işitme kaybı + baş dönmesi) ve işitme sinirinde hasar
   2. Mastoidit
   3. Yüz felci
   4. Sinüs trombozu
   5. İntrakranial komplikasyonlar; menenjit, epidural apseler vb.
  • Kronik orta kulak iltihabı

Her iki kriterin uygulanması, farklı orta kulak iltihabı formlarının aşağıdaki sınıflandırmasına yol açar:

 • Akut pürülan otitis media (dar anlamda akut orta kulak iltihabı)
 • Alt formları olan kronik pürülan otitis media (kronik otitis media):
  • Otitis media chronica mesotympanalis
  • Otitis media chronica epitympanalis (kolesteatom)
 • Akut seröz otitis media (‘akut tüp kataral’)
 • Kronik seröz otitis media (‘Kronik tüp catarrh’)
 • Kronik mukoza otitis media (‘tutkal kulak’)
 • Hastalık veya patojenine göre
  • Grip otiti
  • Kızamık notiti
  • Mucosusotitis

Klinik

Semptomlar tipine bağlıdır. Aşağıdaki belirtiler hemen hemen tüm formlarda yaygındır:

 • Kulak ağrısı
 • İşitme hassaslığının azalması
 • Orta kulak efüzyonu

Komplikasyonlar

Sinüs trombozu, mastoidit ve yüz felci, akut orta kulak iltihabının tipik komplikasyonlarıdır.

Tedavi

Terapi orta kulak iltihabnın seyrine bağlıdır.

Facebook Yorumları