Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Meatus üretra internus veya Ostium üretra internum, üretranın idrar kesesine doğru giriş açıklığını, yani üretranın iç açıklığını ifade eder. (Bkz; Ostium) (Bkz; urethrae) (Bkz; internum)

Anatomi

İç üretral meatus, trigonum vesicae’nin ucunda, idrar kesesinin en kaudal kısmında, fundus vesicae urinariae’de bulunur. Bir sfinkter kası, iç üretral sfinkter tarafından kapatılır.

İç üretral meatus, üretradaki üç fizyolojik daralmadan biridir.

Facebook Yorumları