Sinonim: miyelofibrozmiyelofibrozisosteomyelofibrosis, Myelofibrosis, "Osteomyelofibrosis" ile ilgili görsel sonucuOsteomyelofibrose (OMF), Primäre Myelofibrose (PMF), Osteomyelosklerose (OMS).

Kemik iliğinde bağ doku liflerinin sayısının aşırı artmasıdır. (Bkz: Oste-o-miyel-o-fibrozis)

%d